𝐆𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐤 𝐀𝟏 𝐢𝐧 𝟐𝟓 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞𝐧 I Ngữ pháp A1 trong 25 phút 🌷 Tam Nguyen

𝐆𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐤 𝐀𝟏 𝐢𝐧 𝟐𝟓 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞𝐧 I Ngữ pháp A1 trong 25 phút 🌷 Tam Nguyen

𝐆𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐤 𝐀𝟏 𝐢𝐧 𝟐𝟓 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞𝐧 I Ngữ pháp A1 trong 25 phút 🌷 Tam Nguyen

0:00-0:29 Giới thiệu nội dung
0:36-2:12 Nomen/ Substantive (danh từ) – Genus, Numerus, Kasus
2:20-3:23 Nhận biết danh từ ở Nominativ
3:24-5:08 Nhận biết danh từ ở Akkusativ
5:09-6:51 Nhận biết danh từ ở Dativ
6:52-9:17 Artikel – mạo từ
9:18-18:14 das Verb – động từ (der Infinitiv, die Konjugation – chia động từ, das Tempus – thì, das Modalverb – động từ khuyết thiếu, Verben mit Vokalwechsel – động từ biến đổi nguyên âm, trennbare und untrennbare Verben – động từ tách được và động từ không tách được)

Bài học này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức Ngữ pháp tiếng Đức tổng hợp của trình độ A1. Sau đây là những khái niệm ngữ pháp có trong bài học:
Nomen/ Substantive: danh từ
das Genus: giống của danh từ
maskulin (der): giống đực
feminin (die): giống cái
neutral (das): giống trung
der Numerus: số lượng
Singular: số ít
Plural: số nhiều
der Kasus/ der Fall: cách
Nominativ: cách 1
Genitiv: cách 2
Dativ: cách 3
Akkusativ: cách 4
bestimmter Artikel: mạo từ xác định
unbestimmter Artikel: mạo từ không xác định
Negativartikel: mạo từ phụ định
Possessivartikel: mạo từ sở hữu
der Infinitiv: dạng nguyên thể của động từ
die Konjugation: chia động từ
Verben mit Vokalwechsel: động từ biến đổi nguyên âm
trennbare und untrennbare Verben: động từ tách được và động từ không tách được
die Modalverben: động từ khiếm khuyết/ động từ khuyết thiếu
Fragewörter: từ để hỏi
der Imperativ: mệnh lệnh thức
das Personalpronomen: đại từ nhân xưng
das Demonstrativpronomen: đại từ chỉ định

Viel Spaß!
#PrimaDeutsch #TamNguyen #Deutschlernen #GrammatikA1

⭐ ⭐ ⭐
Videos, die euch auch interessieren könnten ❀ Những video bạn có thể quan tâm:
🌺 Alltagsdeutsch – Tiếng Đức hàng ngày ❀ http://bit.ly/2PN99vx
🌺 Wortschatz – Từ vựng ❀ http://bit.ly/2H52Kco
🌺 Grammatik – Ngữ pháp ❀ http://bit.ly/2vJYKap
🌺 Aussprache – Phát âm ❀ http://bit.ly/2H4cGSe
🌺 Nützliche Tipps für euch – Lời khuyên hữu ích cho bạn ❀ http://bit.ly/2VdSUxe
🌺 Vietnamesisch lernen – Học Tiếng Việt ❀ http://bit.ly/2Y6Q2iH
🌺 AskMe! – Giải đáp thắc mắc ❀ http://bit.ly/2Vj9Jaj

⭐ ⭐ ⭐
Follow ❀ Folgt mir auf:
💝 Website ❀ www.primavn.com
💝 Facebook ❀ https://www.facebook.com/german4vietnamese
💝 Linkedin ❀ https://www.linkedin.com/in/tamnguyen187/
💝 Ask.fm ❀ https://ask.fm/tamnguyen_187

🌻 Đăng ký học tiếng Đức ❀ facebook.com/german4vietnamese/
🌻 Mua sách tiếng Đức chính hãng ❀ https://bit.ly/30Ho556
🌻 E-Mail: [email protected]

⭐ ⭐ ⭐
Urheberrecht ❀ Bản quyền
Alle Videos auf meinem Kanal dürft ihr gerne auf Facebook teilen, aber auf keinen Fall ohne meine Erlaubnis auf einem anderen Kanal oder einer anderen Plattform reuploaden.

Bạn được phép chia sẻ tất cả những video trên kênh này trên Facebook, nhưng không được phát tán lại trên một kênh YouTube hay một nền tảng nào khác mà chưa có sự cho phép.


Hình ảnh về 𝐆𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐤 𝐀𝟏 𝐢𝐧 𝟐𝟓 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞𝐧 I Ngữ pháp A1 trong 25 phút 🌷 Tam Nguyen


Tag liên quan đến 𝐆𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐤 𝐀𝟏 𝐢𝐧 𝟐𝟓 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞𝐧 I Ngữ pháp A1 trong 25 phút 🌷 Tam Nguyen

ngữ pháp tiếng pháp,học tiếng đức,tự học tiếng Đức,Deutsch lernen,learn German,Vietnam,Tam Nguyen,german4vietnamese,hotgirl,người Việt,Deutschland,nước Đức,học ngoại ngữ,tiếng Đức giao tiếp,ngữ pháp tiếng Đức,Grammatik,học phát âm,Aussprache,Vietnamesisch lernen,Grammatik A1,ngữ pháp A1,tổng hợp ngữ pháp A1,Goethe Zertifikat A1,hoc tieng duc,tiếng đức,german learning

Xem thêm các video khác tại giasubachkhoa.net

Similar Posts