🏰 Tiếng Pháp cơ bản cho du lịch || Học tiếng Pháp văn bản cho người mới bắt đầu

🏰 Tiếng Pháp cơ bản cho du lịch || Học tiếng Pháp văn bản cho người mới bắt đầu

🏰 Tiếng Pháp cơ bản cho du lịch || Học tiếng Pháp văn bản cho người mới bắt đầu

✈️ Tiếng Pháp cơ bản cho du lịch || Học tiếng Pháp văn bản cho người mới bắt đầu

00:13 Cụm từ mỗi ngày
8:04 Ngân hàng
14:32 Được chăm sóc
20:37 Tán tỉnh
26:08 Mua sắm
32:13 Đi lại
38:30 Thức uống
44:34 Phương hướng
50:39 Chúc mừng
54:20 Thành phố
01:03:50 Đồ uống
01:07:30 Quần áo
01:18:47 Vận chuyển
01:22:15 Cơ thể người
01:32:56 Ngày và tháng
01:37:36 Thời tiết
01:42:41 Màu sắc và số

❤️🔢 📱 Học số nhanh bằng tiếng Pháp: https://play.google.com/store/apps/details?id=es.javautodidacta.learnnumbersfrench


Hình ảnh về 🏰 Tiếng Pháp cơ bản cho du lịch || Học tiếng Pháp văn bản cho người mới bắt đầu


Tag liên quan đến 🏰 Tiếng Pháp cơ bản cho du lịch || Học tiếng Pháp văn bản cho người mới bắt đầu

học tiếng pháp,học tiếng pháp,học tiếng pháp trực tuyến,từ vựng tiếng pháp,cuộc trò chuyện bằng tiếng pháp,luyện tập tiếng pháp,bài học tiếng pháp,học tiếng pháp như thế nào,làm thế nào để nói tiếng pháp,pháp ngữ,nói tiếng pháp,kiểm tra tiếng pháp,ngôn ngữ pháp,làm thế nào để cải thiện tiếng pháp,học tiếng pháp nhanh như thế nào,ngữ pháp cơ bản,Tiếng Pháp cơ bản cho du lịch,Học tiếng Pháp văn bản cho người mới bắt đầu

Xem thêm các video khác tại giasubachkhoa.net

Similar Posts