Accent 10: silent t in nt, American th, verb vs noun stress, linking with a/an

Accent 10: silent t in nt, American th, verb vs noun stress, linking with a/an

[ad_1]

ACCENT 10 – BÀI TẬP]

Các chủ đề sẽ trong buổi 10:

a. silent _t_

b. _ð_ and θ_

c. The th Sentences

d. Verb vs Noun Stress

Xem thêm:  Học tiếng Nhật qua phim MY RAINY DAYS - THIÊN SỨ TÌNH YÊU

e. Linking with a/an

✨ Thông tin khoá 🎼 Ngữ pháp: https://bit.ly/3xm0uVb

[ad_1]


Hình ảnh về Accent 10: silent t in nt, American th, verb vs noun stress, linking with a/an

[ad_1][ad_1]

Tag liên quan đến Accent 10: silent t in nt, American th, verb vs noun stress, linking with a/an

ngữ pháp tiếng nhật,Accent,AmericanAccent,NguDieuMy

Xem thêm các video khác tại giasubachkhoa.net

Call Now Button