Bài 4: Báo cáo tài chính | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Bài 4: Báo cáo tài chính | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Bài 4: Báo cáo tài chính | Tài liệu học tập và bài giảng online

Thông qua số liệu của báo cáo tài chính giúp giám đốc doanh nghiệp, các cơ quan chức năng liên quan phân tích, đánh giá được tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình lãi lổ, tình hình vốn … để từ số đó đề ra các biện pháp cải tiến để nâng cao hiệu quả công tác.

Báo cáo tài chính phải đạt các yêu cầu sau:

  • Số liệu trên báo cáo phải chính xác, trung thực.
  • Hệ thống chỉ tiêu trên báo cáo phải phù hợp với hệ thống chỉ tiêu kế hoạch.
  • Báo cáo phải đơn giản, thiết thực dễ lập và theo mẫu thông nhất, có thuyết minh.
Xem thêm:  Bài 5: Mối quan hệ giữa tài khoản và bảng cân đối kế toán | Tài liệu học tập và bài giảng online

Theo quy định hiện nay thì các doanh nghiệp phải lập các báo cáo tài chính sau:

  • Bảng cân đối kế toán                           mẫu số B01 – DN
  • Kết quả hoạt động kinh doanh            mẫu số B02 – DN
  • Lưu chuyển tiền tệ                              mẫu số B03 – DN
  • Thuyết minh báo cáo tài chính            mẫu số B09 -DN

Ngoài ra, để phục vụ yêu cầu quản lý kinh tế, tài chính yêu cầu chỉ đạo điều hành, các ngành, các tổng công ty, các tập đoàn sản xuất, liên hiệp các doanh nghiệp, các công ty liên doanh… có thể quy định thêm các báo cáo tài chính chi tiết khác.

Xem thêm:  Bài 6: Nội dung và kết cấu mốt số các tài khoản chủ yếu | Tài liệu học tập và bài giảng online

Mọi doanh nghiệp hàng tháng, quý, năm phải lập và gởi các báo cáo tăi chính theo đúng qui định của Nhà nước một cách đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn và gởi đến các nơi liên quan. Báo cáo tài chánh quý được gởi chậm nhất là sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc quí và báo cáo tài chính năm được gởi chậm nhất là sau 30 ngày kể từ sau ngày kết thúc niên độ kế toán. 

(1) Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh, thành phố

(2) Cục thống kê tỉnh, thành phố.

Giám đốc doanh nghiệp và kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo, chịu trách nhiệm về số liệu trên báo cáo, do vậy phải kiểm tra xem xét kỹ các báo cáo trước khi ký tên và đóng dâu.Chúng ta lấy lại ví dụ ở phần 8.3 để lập bảng cân đối kế toán và kết qủa hoạt động kinh doanh như sau:

Xem thêm:  Bài 5: Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam | Tài liệu học tập và bài giảng online

[wpcc-script src=”https://apis.google.com/js/platform.js”]

[wpcc-iframe id=”fbpage” src=”https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fhoc247.net&width=85&layout=button_count&action=like&show_faces=false&share=false&height=28&appId=1437569749885272″ width=”90″ height=”28″ style=”float:right;border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowtransparency=”true”]

[wpcc-iframe id=”fbdetail” src=”https://www.facebook.com/plugins/share_button.php?href=https://hoc247.net/ke-toan-dai-cuong/bai-4-bao-cao-tai-chinh-l8083.html&layout=button_count&mobile_iframe=true&appId=588204584722693&width=85&height=28″ width=”100″ height=”28″ style=”float:right;border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowtransparency=”true”]

Bài học cùng chương

Tags: bài giảng điện tử, bai giang dien tu, thư viện bài giảng điện tử, thu vien bai giang, thư viện bài giảng, phân tích bài thơ tràng giang, bài giảng điện tử lớp 4, lời bài hát cố giang tình, soạn bài tràng giang, phân tích bài tràng giang, bài giảng điện tử lớp 5, bai giang bach kim, thu vien bai giang dien tu, bài giảng elearning, bài giảng điện tử lớp 3, mở bài tràng giang, bài giảng, bài hát giáng sinh, bài giảng powerpoint, thư viện bài giảng điện tử powerpoint, bài giảng bạch kim, bai tap 45 phut cua hana giang anh, thư viện bài giảng điện tử lớp 4, bài thơ tràng giang, bai giảng điện tử, phân tích 2 khổ đầu bài tràng giang, tả cô giáo đang giảng bài, thu viện bài giảng, thư viên bài giảng, thư viện bài giảng điện tử lớp 5, bài giảng e learning, cảm nhận bài thơ tràng giang, thuư viện bài giảng, bài giảng điện tử lớp 2, bai giang, tiếu ngạo giang hồ: đông phương bất bại, những bài hát giáng sinh hay nhất mp3, bài giảng trực tuyến, lời bài hát hà giang ơi, phân tích 2 khổ cuối bài tràng giang, bài hát hà giang ơi, thư vien bai giang, bài giảng lòng thương xót, bài giang điện tử, bai giang dien tu lop 3, bài hát giáng sinh tiếng anh, bài phát biểu khai giảng năm học mới, bai giang dien tu lop 2, bài giảng điện tử lớp 1, bài giảng e-learning

Xem thêm:  Bài 3: Tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu | Tài liệu học tập và bài giảng online
Call Now Button