Cách sửa lỗi phát âm

Cách sửa lỗi phát âm

Cách sửa lỗi phát âm

Xem clip này để tìm hiểu về vài cách sửa lỗi phát âm tiếng Anh mà Dan thấy có ích.

Ủng hộ kênh của Dan tại https://www.patreon.com/danhauer

IPA: teflpedia.com/IPA, phonemicchart.com
Ứng dụng miệng: http://soundsofspeech.uiowa.edu/english/english.html

HuyMe:https://www.youtube.com/watch?v=1WjXTcpq4i8

“Deliberate Thought”, “George Street Shuffle”, “Monkeys Spinning Monkeys”, “The Show Must Be Go”, “Wallpaper”
Kevin MacLeod (incompetech.com)
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Hình ảnh về Cách sửa lỗi phát âm


Tag liên quan đến Cách sửa lỗi phát âm

cách phát âm tiếng pháp,dan hauer,American English,người bản ngữ,tiếng Anh,phát âm,sửa lỗi,Pronunciation (Website Category)

Xem thêm các video khác tại giasubachkhoa.net

Similar Posts