Có nên thay đổi phương pháp dạy học ở sơ sở và phổ thông

Phương pháp dạy học là một vấn đề phức tạp và nan giải trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Ở các trường trung học cơ sở và phổ thông, phương pháp dạy học những năm vừa qua chủ yếu vẫn xoay quanh việc “ thầy đọc trò chép ”. Điều này làm cho học sinh hình trở nên thụ động trong việc học. Vấn đề đặt ra ở đây là có nên thay đổi phương pháp dạy học hay không?

Phương pháp dạy học phương Tây

Ở các nước phương Tây, phương pháp giáo dục rất được chú trọng xây dựng và phát triển. Mỗi loại triết lý giáo dục thường đi chung với một phương pháp dạy và học khác nhau. Những thiết bị học tập hiện đại chỉ là những công cụ giúp hỗ trợ chứ không phải là phương pháp giảng dạy và học tập.

Vai trò và tầm quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học

Theo quan điểm giáo dục hiện đại, dạy học là một quá trình tương tác. “ Học ” là một hoạt động trung tâm. Người học vừa là đối tượng của hoạt động “ dạy ” vừa là chủ thể của hoạt động “ học ”. Họ cảm thấy hứng thú với các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức, từ đó tự tìm tòi, khám phá những kiến thức mình chưa hiểu, chưa có và không tiếp thu một cách thụ động những tri thức đã được giáo viên thiết lập sẵn. Tuy nhiên, để có thể thực hiện được điều đó, giáo viên cần phải có cách thức truyền đạt thật hiệu quả, đồng thời phải biết cách để thúc đẩy học sinh chủ động và tích cực trong việc học, kích thích tính ham hiểu biết và tự lập trong suy nghĩ, sáng tạo.

Việc đổi mới phương pháp dạy học sẽ góp phần khắc phục sự trì trệ và lạc hậu trong giáo dục hiện nay. Nếu không có sự thay đổi này, giáo viên sẽ không thể tiến hành đổi mới cách giảng dạy và học sinh cũng sẽ không nắm rõ được các quy tắc học hiệu quả. Vì vậy, nền giáo dục Việt Nam cần đổi mới phương pháp dạy và học nhằm xây dựng một nền giáo dục hoàn thiện hơn.

Đổi mới không mang tính chất phong trào

Đổi mới phương pháp dạy học không phải là chạy theo phong trào. Đó là chính sách quan trọng của Bộ Giáo dục & Đào tạo và nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ xã hội. Chính sách đó dựa trên những kế hoạch được soạn thảo kỹ lưỡng bao gồm nội dung về xây dựng triết lý giáo dục và những điều kiện cơ sở vật chất như phòng học, thiết bị học tập, tập huấn và nguồn nhân lực tham gia chương trình đổi mới.

Đổi mới phương pháp giảng dạy ở bậc cơ sở và phổ thông là một vấn đề lớn cần được thực hiện để góp phần thúc đẩy và hoàn thiện nền giáo dục Việt Nam. Sự đổi mới này đóng vai trò quan trọng giúp tạo ra nguồn nhân lực giỏi cho đất nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *