Công nghệ 10 Bài 3: Sản xuất giống cây trồng | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Công nghệ 10 Bài 3: Sản xuất giống cây trồng | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Công nghệ 10 Bài 3: Sản xuất giống cây trồng | Tài liệu học tập và bài giảng online

Mục đích của bài Sản xuất giống cây trồng nhằm giúp các em biết được những mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng, hệ thống sản xuất giống cây trồng và biết được quy trình sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ duy trì và sơ đồ phục tráng. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các em cùng theo dõi nội dung bài học dưới đây.

1.1. Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng

 1. Duy trì, củng cố độ thuần chủng, sức sống và tính trạng điển hình của giống
 2. Tạo ra số lượng giống cần thiết để cung cấp cho sản xuất đại trà
 3. Đưa giống tốt phổ biến nhanh vào sản xuất

1.2. Hệ thống sản xuất giống cây trồng

Hệ thống sản xuất giống gồm 3 giai đoạn:

 • Giai đoạn một: Sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng (SNC):

  • Hạt giống SNC là hạt giống có chất lượng và độ thuần khiết rất cao
  • Tiến hành tại các xí nghiệp, các trung tâm sản xuất giống chuyên trách
 • Giai đoạn hai: Sản xuất hạt giống nguyên chủng (NC) từ siêu nguyên chủng (SNC):

  • Hạt giống NC là hạt giống chất lượng cao được nhân ra từ hạt giống SNC
  • Tiến hành tại các công ty hoặc các trung tâm giống cây trồng
 • Giai đoạn ba: Sản xuất hạt giống xác nhận (XN):

  • Hạt giống XN được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng để cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà
  • Tiến hành tại các cơ sở nhân giống liên kết giữa các công ti, trung tâm và cơ sở sản xuất
Xem thêm:  Công nghệ 10 Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá | Tài liệu học tập và bài giảng online

Tóm lại: Hệ thống sản xuất giống có thể tóm tắt bằng sơ đồ sau:

Hình 1. Hệ thống sản xuất giống cây trồng

1.3. Quy trình sản xuất giống cây trồng

1.3.1. Sản xuất giống cây trồng nông nghiệp

Quy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệp được xây dựng dựa vào các phương thức sinh sản của cây trồng

a. Sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn
a.1. Sản xuất giống theo sơ đồ duy trì ở cây trồng tự thụ phấn

Hình 2. Sơ đồ sản xuất giống theo sơ đồ duy trì ở cây trồng tự thụ phấn

 • Năm thứ nhất: Gieo hạt tác giả (hạt SNC), chọn cây ưu tú

Hình 2.1. Quy trình năm thứ nhất sản xuất giống theo sơ đồ duy trì ở cây trồng tự thụ phấn

 • Năm thứ hai: Hạt của cây ưu tú gieo thành từng dòng. Chọn các dòng đúng giống, thu hoạch hỗn hợp hạt. Những hạt đó là hạt siêu nguyên chủng

Hình 2.2. Quy trình năm thứ hai sản xuất giống theo sơ đồ duy trì ở cây trồng tự thụ phấn

 • Năm thứ ba: Nhân giống nguyên chủng từ giống siêu nguyên chủng

Hình 2.3. Quy trình năm thứ ba sản xuất giống theo sơ đồ duy trì ở cây trồng tự thụ phấn

 • Năm thứ tư: Sản xuất hạt giống xác nhận từ giống nguyên chủng

Hình 2.4. Quy trình năm thứ tư sản xuất giống theo sơ đồ duy trì ở cây trồng tự thụ phấn

a.2. Sản xuất giống theo sơ đồ phục tráng ở cây trồng tự thụ phấn

Các giống nhập nội, các giống bị thoái hoá (không còn giống siêu nghuyên chủng) sản xuất hạt giống theo sơ đồ phục tráng.

Hình 3. Sơ đồ sản xuất giống theo sơ đồ phục tráng ở cây trồng tự thụ phấn

 • Năm thứ nhất: Gieo hạt của vật liệu khởi đầu (cần phục tráng) chọn cây ưu tú

Hình 3.1. Quy trình năm thứ nhất sản xuất giống theo sơ đồ phục tráng ở cây trồng tự thụ phấn

 • Năm thứ hai: Đánh giá dòng lần 1. Gieo hạt cây ưu tú thành dòng, chọn hạt của 4 đến 5 dòng tốt nhất để gieo ở năm thứ ba

Hình 3.2. Quy trình năm thứ hai sản xuất giống theo sơ đồ phục tráng ở cây trồng tự thụ phấn

 • Năm thứ ba: Đánh giá dòng lần 2. Hạt của dòng tốt nhất chia làm hai để nhân sơ bộ và so sánh giống. Hạt thu được là hạt siêu nguyên chủng đã phục tráng
Xem thêm:  Công nghệ 10 Bài 38: Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vacxin và thuốc kháng sinh | Tài liệu học tập và bài giảng online

Hình 3.3. Quy trình năm thứ ba sản xuất giống theo sơ đồ phục tráng ở cây trồng tự thụ phấn

 • Năm thứ tư: Nhân hạt giống nguyên chủng từ hạt siêu nguyên chủng

Hình 3.4. Quy trình năm thứ tư sản xuất giống theo sơ đồ phục tráng ở cây trồng tự thụ phấn

 • Năm thứ năm: Sản xuất hạn giống xác nhận từ hạt giống nguyên chủng

Hình 3.5. Quy trình năm thứ năm sản xuất giống theo sơ đồ phục tráng ở cây trồng tự thụ phấn

Bài tập minh họa

 

[wpcc-script type=”text/javascript”]
[wpcc-script type=”text/javascript” src=”https://ss.yomedia.vn/js/yomedia-sdk.js?v=3″ id=”s-8701f44d62d54250b122748815c71b40″]

 

[wpcc-script type=”text/javascript”]
[wpcc-script type=”text/javascript” src=”https://ss.yomedia.vn/js/yomedia-sdk.js?v=3″ id=”s-15c47dbd541741bd976281bcda70b78c”]

Câu 1

Cho biết những điểm (nhiệm vụ, sản phẩm, nơi thực hiện) khác nhau của từng giai đoạn trong hệ thống sản xuất giống cây trồng?

Gợi ý trả lời:

  Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3
Nhiệm vụ Sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng (SNC) Sản xuất hạt giống nguyên chủng (NC) từ siêu nguyên chủng (SNC) Sản xuất hạt giống xác nhận (XN)
Sản phẩm SNC NC XN
Nơi thực hiện Các xí nghiệp, các trung tâm sản xuất giống chuyên trách Các công ty hoặc các trung tâm giống cây trồng Các cơ sở nhân giống liên kết giữa các công ti, trung tâm và cơ sở sản xuất

Câu 2

Quy trình sản xuất giống theo phương thức duy trì và phục tráng khác nhau ở điểm nào?

Gợi ý trả lời:
Hai phương thức này khác nhau ở quy trình chọn lọc và ở vật liệu khởi đầu:

 • Ở phương thức phục tráng có thêm hình thức chọn lọc hỗn hợp qua thí nghiệm so sánh nên thời gian chọn lọc dài hơn
 • Vật liệu khởi đầu của quy trình sản xuất giống theo phương thức duy trì là hạt tác giả, còn ở quy trình sản xuất theo phương thức phục tráng là giống nhập nội hoặc giống thoái hóa

Sau khi học xong bài này, các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm:

 • Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng
 • Hệ thống sản xuất giống cây trồng
 • Quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ tư duy và sơ đồ phục tráng
 • Phương hướngnhiệm vụ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp ở nước ta

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 3 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

.dsch li{list-style:none;}
.box-title-1 .b-title p,.box-title-1 h3.b-title{font-size:14px!important;}

 • Câu 1:

  Trong các giai đoạn sản xuất giống cây trồng, hạt giống nào được sản xuất tại các cơ sở sản xuất giống chuyên nghiệp:

  • A.Nguyên chủng và xác nhận
  • B.Siêu nguyên chủng
  • C.Siêu nguyên chủng và nguyên chủng
  • D.Xác nhận
 • Câu 2:

  Giống cây trồng tự thụ phấn do tác giả cung cấp, sản xuất theo sơ đồ:

  • A.Sơ đồ duy trì
  • B.Sơ đồ phục tráng
  • C.Sơ đồ cây giao phấn
  • D.Cả A, B, C đều đúng
 • Câu 3:

  Hạt giống SNC là hạt giống…

  • A.được tạo ra từ hạt NC
  • B.sản xuất ở các cơ sở hoặc các HTX
  • C.được tạo ra từ hạt XN
  • D.có chất lượng và độ thuần khiết cao nhất

Câu 2- Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Công nghệ 10 Bài 3 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 17 SGK Công nghệ 10

Bài tập 2 trang 17 SGK Công nghệ 10

Bài tập 3 trang 17 SGK Công nghệ 10

Bài tập 4 trang 17 SGK Công nghệ 10

4. Hỏi đáp Bài 3 Chương 1 Công Nghệ 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Công Nghệ HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Công Nghệ Lớp 10
Call Now Button