Công nghệ 10 Bài 49: Bài mở đầu | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Công nghệ 10 Bài 49: Bài mở đầu | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Công nghệ 10 Bài 49: Bài mở đầu | Tài liệu học tập và bài giảng online

Mục tiêu của Bài 49: Bài mở đầu dưới đây nhằm giúp các em học sinh trình bày được một số khái niệm liên quan đến kinh doanh, một số khái niệm về doanh nghiệp và công ty. Tạo tiền để để các em hoàn thành tốt nội dung của chương IV- Doanh nghiệp và lựa chọn lĩnh vực kinh doanh.

Mời các em cùng theo dõi !

I. Kinh doanh 

Ví dụ

Xem thêm:  Công nghệ 10 Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng | Tài liệu học tập và bài giảng online

Ông A thấy người dân trong thị xã có nhu cầu sử dụng vật liệu, thiết bị xây dựng. 

Ông A xin phép cơ quan chức năng, đầu tư tiền nhàn rỗi và vay ngân hàng để mở cửa hàng bán vật liệu và thiết bị xây dựng. Ông  A đã liên hệ mua hàng ở một cơ sở sản xuất C và bán tại cửa  hàng của gia đình. Sau một thời gian mua, bán hàng ông A đã thu được tiền lãi (lợi nhuận).

Hỏi:

 1. Ông A đã làm công việc gì?

 2. Ông A mua hàng tại đâu và bán tại đâu? Ông kinh doanh lĩnh vực nào?

 3. Ông A đã phát hiện ra nhu cầu gì của người dân địa phương?

Đáp

1. Ông A làm kinh doanh.

2. Ông mua hàng tại cửa hàng C và bán tại cửa hàng của gia đình

3. Ông phát hiện người dân có nhu cầu sử dụng thiết bị vật liệu xây dựng

1. Kinh doanh.

 • Kinh doanh là việc thực hiện những công việc mà pháp luật cho phép nhằm thu lợi nhuận.

Xem thêm:  Công nghệ 10 Bài 25: Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản | Tài liệu học tập và bài giảng online

2. Các lĩnh vực kinh doanh.

 • Sản xuất

  Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất

 • Thương mại

Hoạt động thương mại

 • Dịch vụ

Hoạt động dịch vụ

II. Cơ hội kinh doanh.

 • Là những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để nhà kinh doanh thực hiện được mục tiêu kinh doanh.

III. Thị trường

1. Khái niệm:

 • Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động mua, bán hàng hoá hoặc dịch vụ giữa những người bán, người mua .

2. Phân loại thị trường

 • Thị trường hàng hóa

 • Thị trường dịch vụ

 • Thị trường trong nước

 • Thị trường nước ngoài

IV. Doanh nghiệp

1. Khái niệm:

 • Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế được thành lập nhằm mục đích chủ yếu là thực hiện các hoạt động kinh doanh.

2. Phân loại:

 • Doanh nghiệp tư nhân.

 • Doanh nghiệp nhà nước.

 • Công ty

V. Công ty

1. Khái niệm:

 • Công ti là loại hình doanh nghiệp có ít nhất từ 2 thành viên trở lên, cùng góp vốn, cùng chia lợi nhuận hoặc cùng chịu lỗ tương ứng phần vốn góp của mình.

 • Phân loại:

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn

  • Công ty cổ phần

Xem thêm:  Công nghệ 10 Bài 35: Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi | Tài liệu học tập và bài giảng online

     

Công ty THNN                                                    Công ty cổ phần            

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn:

 • Là một loại công ty

 • Không được phép phát hành chứng khoán.

 • Được phép chuyển nhượng cổ phần.

 • Việc chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác không phải là thành viên, phải được sự nhất trí của nhóm thành viên đại diện cho ít nhất ¾ số vốn điều lệ của công ty.

3. Công ty cổ phần

 • Là một loại công ty

 • Số thành viên ít nhất phải là 7 người.

 • Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần.

 • Được phát hành cổ phiếu.

Lời kết

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Công Nghệ Lớp 10
Call Now Button