Công nghệ 10 Bài 56: Thực hành xây dựng kế hoạch kinh doanh | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Công nghệ 10 Bài 56: Thực hành xây dựng kế hoạch kinh doanh | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Công nghệ 10 Bài 56: Thực hành xây dựng kế hoạch kinh doanh | Tài liệu học tập và bài giảng online

Mục tiêu của Bài 56: Thực hành xây dựng kế hoạch kinh doanh dưới đây nhằm giúp các em học sinh có thể xác định được kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp kế hoạch bán hàng, thị trường tiêu thụ, kế hoạch mua hàng. Qua đó, các em có thể có thể vận dụng kinh doanh sản xuất ở địa phương mình.

Xem thêm:  Công nghệ 10 Bài 14: Thực hành trồng cây trong dung dịch | Tài liệu học tập và bài giảng online

Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học . Chúc các em học tốt !

I. Xác định kế hoạch kinh doanh cho hộ gia đình:

Tình huống: Kinh doanh ăn uống bình dân.

 • Doanh thu bán hàng:

  • Sáng: 100 x 5.000 đ = 500.000 đồng

  • Trưa: 200 x 5.000 đ = 1000.000 đồng

  • Giải khát: 100 x 3.000 đ = 300.000 đồng

⇒ Tổng doanh thu: 1.800.000 đồng

 1. Chi phí trả công lao động cho nhân viên nấu ăn và phục vụ: 180.000 đồng

 2. Nhu cầu vốn kinh doanh (Chi phí mua hàng): 900.000 đồng

II. Xác định kế hoạch kinh doanh cho gia đình:

Tình huống: Xác định kế hoạch kinh doanh cho một doanh nghiệp kinh doanh thương mại.

a. Tổng mức bán:           109.000.000 đồng

 • Thị trường địa phương:  60.000.000 đồng

 • Thị trường khác:            49.000.000 đồng

Xem thêm:  Công nghệ 10 Bài 8: Thực hành xác định độ chua của đất | Tài liệu học tập và bài giảng online

b. Xác định mức bán hàng ở từng thị trường

 • Thị trường địa phương:

20.106+106+ 30.106= 60.106 đ

 • Thị trường lân cận: 10.106+15.106= 25.106đ

 • Thị trường khác: 24.106 đ

c. Tổng giá trị mua:         81.000.000 đồng

d. Mua từng mặt hàng 

 • Hàng A: 

  • Cơ sở 1: 20.000.000 đồng x 60% = 12.000.000 đồng

  • Cơ sở 2: 20.000.000 đồng x 40% = 8.000.000 đồng

 • Hàng B: 

  • Cơ sở 1: 7.000.000 đồng

  • Cơ sở 2: 7.000.000 đồng

 • Hàng C: 

  • Cơ sở 1: 15.200.000 đồng

  • Cơ sở 2: 11.400.000 đồng

  • Cơ sở 3: 11.400.000 đồng

e. Tổng chi phí:  99.000.000 đồng

f. Lợi nhuận: 10.000.000 đồng

III. Hạch toán hiệu quả kinh doanh:

1. Tình huống: Hạch toán hiệu quả kinh tế.

 • Hạch toán hiệu quả kinh doanh của một cửa hàng ăn uống bình dân   

  • Doanh thu bán hàng:   1.800.000 đồng

  • Chi phí mua hàng:       1.270.000 đồng

  • Trả công lao động:         180.000 đồng

  • Chi phí khác:                  100.000 đồng

  • Tổng chi phí:               1.550.000 đồng

  • Lợi nhuận:                      250.000 đồng

 • Hạch toán hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp thương mại   

Xem thêm:  Công nghệ 10 Bài 32: Thực hành sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá | Tài liệu học tập và bài giảng online
2. Tình huống: Hạch toán hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp sản xuất.

a) Bán hàng

 • Ngành hàng A:

  • Số lượng hàng bán: 120 tấn.

  • Giá bán bình quân: 950.000 đ/tấn.

 • Ngành hàng B:

  • Số lượng hàng bán: 720 tấn.

  • Giá bán bình quân: 600.000 đ/tấn.

b) Chi phí kinh doanh

 • Chi phí mua hàng

  • Ngành hàng A:

   • Số lượng mua: 120 tấn.

   • Giá mua bình quân: 800.000 đ/tấn.

  • Ngành hàng B

   • Số lượng mua: 720 tấn.

   • Giá mua bình quân: 500.000 đ/tấn.

 • Chi phí tiền lương, vận chuyển, bảo quản và các chi phí khác b.quân: 50.000 đ/tấn.

Lời kết

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Công Nghệ Lớp 10
Call Now Button