Học tiếng Anh lớp 3 - Unit 18. What are you doing - Lesson 1 - Phần 1 - Thaki English

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 18. What are you doing – Lesson 1 – Phần 1 – Thaki English

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 18. What are you doing – Lesson 1 – Phần 1 – Thaki English

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 18. What are you doing – Lesson 1 – Phần 1 – Thaki English

Các bậc phụ Huynh hãy cho các bé làm quen với 100 từ tiếng Anh quen thuộc đầu tiên. Cho các bé xem, nghe và đọc theo.
Ở đây phụ huynh không nên đặt áp lực cho các bé phải nhớ chữ. Không cần thiết. Chỉ cần các bé nghe được phát âm và nhận biết được sự vật. Và ngược lại, nhìn hình và nêu được tên sự vật bằng tiếng Anh.
Các bố mẹ muốn con mình cải thiện nhanh và học chuẩn 100% anh Mỹ thì ghé qua website: https://www.tuhoctienganh.vn và mua khóa học để bé học chuẩn ngay từ đầu.

CÁC BÀI HỌC LIÊN QUAN
Học tiếng Anh lớp 3 – HỌC KÌ 2 – Unit 11. This is my family – Lesson 1
https://youtu.be/ME825HdaVm0​
Học tiếng Anh lớp 3 – HỌC KÌ 2 – Unit 11. This is my family – Lesson 2
https://youtu.be/a9WcE-jf-KQ​
Học tiếng Anh lớp 3 – HỌC KÌ 2 – Unit 11. This is my family – Lesson 3
https://youtu.be/P1UGGAJ0_-k​
Học tiếng Anh lớp 3 – HỌC KÌ 2 – Unit 12. This is my house – Lesson 1
https://youtu.be/w645gMnzFmc​
Học tiếng Anh lớp 3 – HỌC KÌ 2 – Unit 12. This is my house – Lesson 2
https://youtu.be/GFo9V52vL_Y​
Học tiếng Anh lớp 3 – HỌC KÌ 2 – Unit 12. This is my house – Lesson 3
https://youtu.be/C-0kIxbsWPE​
Học tiếng Anh lớp 3 – HỌC KÌ 2 – Unit 13. Where’s my book? – Lesson 1
https://youtu.be/ricMHPH6bBk​
Học tiếng Anh lớp 3 – HỌC KÌ 2 – Unit 13. Where’s my book? – Lesson 2
https://youtu.be/V-Sk0nWYsM0​
Học tiếng Anh lớp 3 – HỌC KÌ 2 – Unit 13. Where’s my book? – Lesson 3
https://youtu.be/I6X31MMr900​
Học tiếng Anh lớp 3 – HỌC KÌ 2 – Unit 14. Are there any posters in the room? – Lesson 1
https://youtu.be/MTxXqiM5V_o​
Học tiếng Anh lớp 3 – HỌC KÌ 2 – Unit 14. Are there any posters in the room? – Lesson 2
https://youtu.be/jxSj6lQ8ejg​
Học tiếng Anh lớp 3 – HỌC KÌ 2 – Unit 14. Are there any posters in the room? – Lesson 3
https://youtu.be/7PKy5khTx-A​
Học tiếng Anh lớp 3 – HỌC KÌ 2 – Unit 15. Do you have any toys? – Lesson 1
https://youtu.be/WA6VUe_WtEU​
Học tiếng Anh lớp 3 – HỌC KÌ 2 – Unit 15. Do you have any toys? – Lesson 2
https://youtu.be/hX_ncC0z10o​
Học tiếng Anh lớp 3 – HỌC KÌ 2 – Unit 15. Do you have any toys? – Lesson 3
https://youtu.be/LBZktzh6E_Y​
Học tiếng Anh lớp 3 – ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 – Phần 1 (Unit 11 + Unit 12 + Unit 13)
https://youtu.be/eA0QKqsjRNQ​
Học tiếng Anh lớp 3 – ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 – Phần 2 (Unit 14 + Unit 15)
https://youtu.be/mpJfvm-Zy08​
Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 16. Do you have any pets? – Lesson 1
https://youtu.be/3KpfD3iG5PU​
Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 16. Do you have any pets? – Lesson 2
https://youtu.be/jgkRJSe7jSM​
Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 16. Do you have any pets? – Lesson 3
https://youtu.be/yrXz63ZT1Mk​
Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 17. What toys do you like? – Lesson 1
https://youtu.be/U_E-TP9TqKg​
Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 17. What toys do you like? – Lesson 2

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 18. What are you doing – Lesson 1 – Phần 1 – Thaki English

Hãy bấm vào nút ĐĂNG KÝ ( SUBSCRIBE ) để được cập nhật những Video mới nhất ngay lập tức!

KẾT NỐI VỚI GIÁO VIÊN
Đăng ký học: ​ https://www.tuhoctienganh.vn​
Facebook: https://www.facebook.com/ThakiEnglish​
Website: https://thaki.vn​
Gmail: [email protected]


Hình ảnh về Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 18. What are you doing – Lesson 1 – Phần 1 – Thaki English


Tag liên quan đến Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 18. What are you doing – Lesson 1 – Phần 1 – Thaki English

học tiếng anh,khóa học tiếng anh,khóa học online,Học tiếng anh lớp 2,khóa học tiếng anh online,học tiếng anh,Học tiếng anh lớp 1,học tiếng anh cho bé,học tiếng anh giao tiếp,học tiếng anh lớp 3,học tiếng anh cơ bản,học tiếng anh online,học tiếng anh lớp 4,thaki,thaki.vn,hoc tieng anh,tiếng anh,hoc tieng anh co ban,tiếng anh giao tiếp,tieng anh,học tiếng anh cùng cô quế,học tiếng anh cùng thaki,thaki english,học tiếng anh lớp 3 unit 18,lớp 3 unit 18,unit 18,lớp 3

Xem thêm các video khác tại giasubachkhoa.net

Similar Posts