HỌC GIAP TIẾP TIẾNG ANH

HỌC GIAP TIẾP TIẾNG ANH

HỌC GIAP TIẾP TIẾNG ANH

ĐÂY LÀ ĐƯỜNG LINK ĐĂNG KÍ TƯƠNG ỨNG VỚI MỖI LỚP

❤ TRAIN YOUR VOICE ONLINE 16
Ngày khai giảng: 20/4/2021
Thời gian học: 19:45 – 20:45 tối thứ 3,5,7
Link đăng kí
uspeak.vn/tyvo16

❤ LỚP TIẾNG ANH NGƯỜI ĐI LÀM
Ngày khai giảng: 8/5/2021
Thời gian học: 20:30 -21:30 tối 3,5,7
http://uspeak.vn/efbo1/


Hình ảnh về HỌC GIAP TIẾP TIẾNG ANH


Tag liên quan đến HỌC GIAP TIẾP TIẾNG ANH

học tiếng anh,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại giasubachkhoa.net

Similar Posts