Học Tiếng Anh cùng sabi CHỦ ĐỀ CÁC LOÀI CHIM - ANIMAILS - SABI CHANNEL

Học Tiếng Anh cùng sabi CHỦ ĐỀ CÁC LOÀI CHIM – ANIMAILS – SABI CHANNEL

Học Tiếng Anh cùng sabi CHỦ ĐỀ CÁC LOÀI CHIM – ANIMAILS – SABI CHANNEL

Học tiếng Anh cùng SABI – CHỦ ĐỀ CÁC LOẠI ĐỒ UỐNG – Drinks
Cảm ơn các bạn đã xem video, các bạn đăng ký kênh để ủng hộ SABI nhé.
Thank you for watching!
Nội dung bài học:
Owl – /aʊl/: Cú mèo
Eagle – /ˈiː.gl/: Chim đại bàng
Woodpecker – /ˈwʊdˌpek.əʳ/: Chim gõ kiến
Sparrow – /ˈspær.əʊ/: Chim sẻ
Swan – /swɒn/: Thiên nga
Ostrich – /ˈɒs.trɪtʃ/: Đà điểu
Heron – /ˈher.ən/: Diệc
Falcon – /ˈfɒl.kən/: Chim ưng
penguin /ˈpeŋɡwɪn/ chim cánh cụt
turkey /ˈtɜːrki/ gà tây
Parrot /ˈpærət/ vẹt
Pigeon /ˈpɪdʒɪn/ bồ câu
Crow /kroʊ/ con quạ


Hình ảnh về Học Tiếng Anh cùng sabi CHỦ ĐỀ CÁC LOÀI CHIM – ANIMAILS – SABI CHANNEL


Tag liên quan đến Học Tiếng Anh cùng sabi CHỦ ĐỀ CÁC LOÀI CHIM – ANIMAILS – SABI CHANNEL

học tiếng anh,học tiếng anh,hoc tieng anh,sabichannel,sabiedu,học tiếng anh cùng sabi,học tiếng anh cùng sabi chủ đề động vật,học tiếng anh chủ đề các loài chim,các loài chim,các loài chim trong tiếng anh,dạy tiếng anh về động vật,con vật tiếng anh,tiếng anh con vật,các loài động vật trong tiếng anh,tiếng anh động vật,học con vật tiếng anh,học các loài động vật,dạy tiếng anh về con vật,các loài chim tiếng anh,tiếng anh,animals,con vật,động vật,chim,con vat,dong vat

Xem thêm các video khác tại giasubachkhoa.net

Similar Posts