Học tiếng anh giao tiếp cơ bản | Có dịch Tiếng Việt | part 28 | HD

Học tiếng anh giao tiếp cơ bản | Có dịch Tiếng Việt | part 28 | HD

Tải file dịch để xem lời dịch bằng Tiếng Việt trong bài học
00:02 Bài 92: How was your vacation? http://bit.ly/1CpWTaj
02:20 Bài 93: Do you remember me? http://bit.ly/1CpWVPx
05:17 Bài 94: I like your style http://bit.ly/1FDcZcY
07:46 Bài 95: Family http://bit.ly/1y1jd6a


Hình ảnh về Học tiếng anh giao tiếp cơ bản | Có dịch Tiếng Việt | part 28 | HD


Tag liên quan đến Học tiếng anh giao tiếp cơ bản | Có dịch Tiếng Việt | part 28 | HD

học tiếng anh,tieng anh,tu hoc tieng anh,tieng anh giao tiep

Xem thêm các video khác tại giasubachkhoa.net

Similar Posts