Học tiếng Anh lớp 3 - Unit 4. How old are you - Lesson 1 - Phần 1 - Thaki English

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 4. How old are you – Lesson 1 – Phần 1 – Thaki English

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 4. How old are you – Lesson 1 – Phần 1 – Thaki English

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 4. How old are you – Lesson 1 – Phần 1 – Thaki English

Học tiếng anh cùng cô Quế xin chào!
Các bậc phụ Huynh hãy cho các bé làm quen với 100 từ tiếng Anh quen thuộc đầu tiên. Cho các bé xem, nghe và đọc theo.
Ở đây phụ huynh không nên đặt áp lực cho các bé phải nhớ chữ. Không cần thiết. Chỉ cần các bé nghe được phát âm và nhận biết được sự vật. Và ngược lại, nhìn hình và nêu được tên sự vật bằng tiếng Anh.
Các bố mẹ muốn con mình cải thiện nhanh và học chuẩn 100% anh Mỹ thì ghé qua website: https://www.tuhoctienganh.vn​

CÁC BÀI HỌC TIẾP THEO
Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 1. Hello – Lesson 1 – Phần 1- Thaki English
https://youtu.be/gshHgXTD1d0​​​
Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 1. Hello – Lesson 1 – Phần 2- Thaki English
https://youtu.be/RgfkZUOQkyQ​​​
Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 1. Hello – Lesson 2 – Phần 1 – Thaki English
https://youtu.be/m7aKFxycqvk​​​
Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 1. Hello – Lesson 2 – Phần 2 – Thaki English
https://youtu.be/Xmp1US6W1yc​​​
Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 1. Hello – Lesson 3 – Phần 1 – Thaki English
https://youtu.be/NUJPdMI-Qsc​​​
Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 1. Hello – Lesson 3 – Phần 2 – Thaki English
https://youtu.be/LvQCt2gRNXY​​​
Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 2. What’s your name – Lesson 1 – Phần 1 – Thaki English
https://youtu.be/rm6Oe3q6qcs​​​
Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 2. What’s your name – Lesson 1 – Phần 2 – Thaki English
https://youtu.be/Xxp_-unSPy0​​​
Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 2. What’s your name – Lesson 2 – Phần 1 – Thaki English
https://youtu.be/o-1WVc9gfW8​​​
Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 2. What’s your name – Lesson 2 – Phần 2 – Thaki English
https://youtu.be/_NuaqhyhqQY​​​
Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 2. What’s your name – Lesson 3 – Phần 1 – Thaki English
https://youtu.be/W0wMZ7YmHuU​​​
Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 2. What’s your name – Lesson 3 – Phần 2 – Thaki English
https://youtu.be/8y0b0BVxjM4​​
Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 3. This is Tony – Lesson 1 – Phần 1 – Thaki English
https://youtu.be/QLMaqZBasq8​
Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 3. This is Tony – Lesson 1 – Phần 2 – Thaki English
https://youtu.be/HzXC5QZoOkU​
Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 3. This is Tony – Lesson 2 – Phần 1 – Thaki English
https://youtu.be/mzkCUUy1pj4​
Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 3. This is Tony – Lesson 2 – Phần 2 – Thaki English
https://youtu.be/gFNHo18kn7k​
Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 3. This is Tony – Lesson 3 – Phần 1 – Thaki English
https://youtu.be/4o1P7LiPjFk​
Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 3. This is Tony – Lesson 3 – Phần 2 – Thaki English

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 4. How old are you – Lesson 1 – Phần 1 – Thaki English

KẾT NỐI VỚI GIÁO VIÊN

Đăng ký học: ​ https://www.tuhoctienganh.vn
Facebook: https://www.facebook.com/phamnguyetqueofficial
Tham gia nhóm: https://www.facebook.com/groups/hoctienganhcungcoque


Hình ảnh về Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 4. How old are you – Lesson 1 – Phần 1 – Thaki English


Tag liên quan đến Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 4. How old are you – Lesson 1 – Phần 1 – Thaki English

học tiếng anh,khóa học tiếng anh,khóa học tiếng anh online,học tiếng anh,học tiếng anh giao tiếp,học tiếng anh lớp 3,học tiếng anh cơ bản,học tiếng anh online,học tiếng anh lớp 4,thaki,thaki.vn,hoc tieng anh,tiếng anh giao tiếp,tieng anh,học tiếng anh lớp 5,học tiếng anh cùng cô quế,học tiếng anh cùng thaki,unit 4,học tiếng anh lớp 3 unit 4,lesson 1 unit 4 lớp 3,hoc tieng anh lop 3,lớp 3 unit 4,lop 3 unit 4,thaki english,hoc tieng anh cung co que,co que,que

Xem thêm các video khác tại giasubachkhoa.net

Similar Posts