HỌC TIẾNG ANH QUA BÀI HÁT SERIN YÊU THÍCH| PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP| THARO CHANNEL

HỌC TIẾNG ANH QUA BÀI HÁT SERIN YÊU THÍCH| PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP| THARO CHANNEL

#Vlog24
Cùng nghe những lời bài hát sau đây để học thêm các cách dùng từ như người bản xứ nhé!
Songs:
Lover by Taylor Swift
Rude by Magic
Firework by Katy Perry

Thanks for the amazing beats from:
https://www.youtube.com/watch?v=sDkZLuRGU14&ab_channel=Sing2Piano%7CPianoBackingTracks
https://www.youtube.com/watch?v=KUKyy4r-BO4&ab_channel=SingKing
https://www.youtube.com/watch?v=talo6CL2ojM&ab_channel=Sing2Guitar%7CAcousticBackingTracks


Hình ảnh về HỌC TIẾNG ANH QUA BÀI HÁT SERIN YÊU THÍCH| PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP| THARO CHANNEL


Tag liên quan đến HỌC TIẾNG ANH QUA BÀI HÁT SERIN YÊU THÍCH| PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP| THARO CHANNEL

học tiếng anh,song,Englishsong,learn,learnEnglish,TaylorSwift,Magic,KatyPerry,Vocabularies,Phrasalverb,relax,music,love,lovesong,lover,firework

Xem thêm các video khác tại giasubachkhoa.net

Similar Posts