HƯỚNG DẪN VẼ BIỂU TƯỢNG OLYMPIC

HƯỚNG DẪN VẼ BIỂU TƯỢNG OLYMPIC

HƯỚNG DẪN VẼ BIỂU TƯỢNG OLYMPIC

SỬ DỤNG 2 NGÔN NGỮ LOGO VÀ SCRATCH ĐỂ VẼ BIỂU TƯỢNG OLYMPIC

Tệp lời giải:
http://megaurl.in/wxKcT

Trang Tin học tiểu học
https://www.facebook.com/PageTinHocTieuHoc/

Trang Tổng hợp tài liệu
https://sites.google.com/site/tinhoctieuhoc90/


Hình ảnh về HƯỚNG DẪN VẼ BIỂU TƯỢNG OLYMPIC


Tag liên quan đến HƯỚNG DẪN VẼ BIỂU TƯỢNG OLYMPIC

vẽ tượng,#pvtrang90; #tinhoctieuhoc; #PhùngTráng

Xem thêm các video khác tại giasubachkhoa.net

Similar Posts