Lịch sử 10 Bài 39: Quốc tế thứ hai | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Lịch sử 10 Bài 39: Quốc tế thứ hai | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Lịch sử 10 Bài 39: Quốc tế thứ hai | Tài liệu học tập và bài giảng online

Sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới trong những thập niên 70 – 80 của thế kỷ XIX với sự ra đời của các chính đảng công nhân có tính chất quần chúng ở nhiều nước đòi hỏi phải có một tổ chức quốc tế mới. Trên cơ sở đó, Quốc tế thứ hai thành lập. Mời các em cùng tìm hiểu quá trình ra đời và hoạt động qua bài học: Bài 39: Quốc tế thứ hai

1.1. Phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX

a. Nguyên nhân

 • Đội ngũ giai cấp công nhân các nước tăng nhanh về số lượng và chất lượng, có điều kiện sống tập trung.
 • Sự bóc lột nặng nề của giai cấp tư sản, xu thế độc quyền và chính sách chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh để phân chia lại thế giới khiến  đời sống của công nhân cực khổ  dẫn đến  nhiều cuộc đấu tranh công nhân nổ ra.

b. Phong trào công nhân

 • Phong trào công nhân đòi cải thiện đời sống, đòi quyền tự do dân chủ ngày càng lan rộng, đặc biệt ở các nước tư bản tiên tiến như Anh, Pháp, Đức, Mĩ.
 • Cuộc tổng bãi công của gần 40 vạn công nhân Chi-ca-gô ngày 1 – 5 – 1886 đòi lao động 8 giờ đã buộc giới chủ phải nhượng bộ. Ngày đó đi vào lịch sử là ngày Quốc tế lao động và chế độ ngày làm việc 8 giờ dần được thực hiện trong nhiều nước.
 • Điểm mới
  • Nhiều Đảng công nhân, Đảng xã hội, nhóm công nhân tiến bộ được thành lập: Đảng công nhân xã hội dân chủ Đức (1875), Đảng công nhân xã hội Mĩ (1876), Đảng công nhân Pháp(1879), nhóm giả phóng lao động Nga(1883).
  • Đặt ra yêu cầu cần phải thành lập một tổ chức Quốc tế mới của giai cấp vô sản thế giới nối tiếp nhiệm vụ của Quốc tế thứ nhất.
  • C. Mác qua đời (1883) sứ mệnh lãnh đạo phong trào công nhân Quốc tế thuộc về Ph.Ăng-ghen.

a. Hoàn cảnh ra đời

 • Chủ nghĩa tư bản phát triển ở giai đoạn cao, giai cấp tư sản tăng cường bóc lột nhân dân lao động.
 • Chính sách chạy đua vũ trang chuẩn bị phân chia lại thế giới dẫn đến đời sống nhân dân cực khổ.
 • Nhiều Đảng và tổ chức công nhân tiến bộ ra đời, ngày 14 – 7 – 1889 Quốc tế thứ II thành lập ở Pari.

b. Hoạt động Quốc tế thứ II

 • Thông qua các Đại hội và nghị quyết; sự cần thiết thành lập chính đảng của giai cấp vô sản, đề cao đấu tranh chính trị.
 • Tăng cường phong trào quần chúng, đòi tăng lương, ngày làm 8 giờ, lấy ngày 1 – 5 làm ngày Quốc tế lao động.
 • Hạn chế: ảnh hưởng của các trào lưu cơ hội chủ nghĩa vô chính phủ.
 • Đóng góp :Đoàn kết công nhân các nước thúc đẩy việc thành lập các chính đảng vô sản ở nhiều nước
Xem thêm:  Lịch sử 10 Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới trong những năm cuối thế kỷ XIX.
 • Hoàn cảnh ra đời của Quốc tế hai và những đóng góp của tổ chức này đối với phong trào công nhân quốc tế, đặc biệt trong thời gian Engels còn sống.
 • Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội trong Quốc tế thứ hai phản ánh cuộc đấu tranh giữa hai luồng tư tưởng: mác-xít và phi mác xít trong phong trào công nhân quốc tế

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 39 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

.dsch li{list-style:none;}
.box-title-1 .b-title p,.box-title-1 h3.b-title{font-size:14px!important;}

 • Câu 1:

  Cuối thế kỉ XIX, đội ngũ công nhân các nước tư bản có biến đổi ra sao?

  • A.Tăng nhanh về số lượng và chất lượng
  • B.Phong trào công nhân phát triển mạnh
  • C.Đội ngũ công nhân đã có ý thức giai cấp rõ ràng
  • D.Công nhân các nước đã thành lập được chính đảng của mình
 • Câu 2:

  Cuối thế kỉ XIX, đời sống công nhân ngày càng khó khăn là do

  • A.Khủng hoảng kinh tế
  • B.Sự bóc lột nặng nề của giới chủ
  • C.Chính sách chạy đua vũ trang, hiếu chiến của chính phủ các nước tư bản
  • D.Chủ nghĩa đế quốc gắn liền với việc tăng cường bóc lột công nhân, đẩy mạnh chiến tranh xâm lược thuộc địa và giành giật thị trường
 • Câu 3:

  Đỉnh cao của phong trào công nhân Mĩ là cuộc đấu tranh của công nhân

  • A.Bôxtơn
  • B.Sicagô
  • C.Philađenphia
  • D.Niu Ooc
Xem thêm:  Lịch sử 10 Ôn tập chương II | Tài liệu học tập và bài giảng online

Câu 4 – Câu 10: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 39 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 199 SGK Lịch sử 10

Bài tập 2 trang 199 SGK Lịch sử 10

Bài tập Thảo luận trang 198 SGK Lịch sử 10 Bài 39

Bài tập Thảo luận trang 199 SGK Lịch sử 10 Bài 39

Bài tập 1 trang 153 SBT Lịch sử 10 Bài 39

Bài tập 2 trang 154 SBT Lịch sử 10 Bài 39

3. Hỏi đáp Bài 39 Lịch sử 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Lịch sử HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Lịch Sử Lớp 10
Call Now Button