Luyện tập viết văn bản – Ngữ văn 9

Bài học này giúp các em ôn lại lí thuyết về đặc điểm và cách viết biên bản. 

1.1. Ôn tập lí thuyết viết biên bản

a. Mục đích viết biên bản

 • Ghi chép lại những việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra trong hoạt động cơ quan, tổ chức chính trị – xã hội và doanh nghiệp. 

b.Người viết cần có trách nhiệm và thái độ

 • Ghi chép chính xác, trung thực, khách quan.
 • Chịu trách nhiệm về tính xác thực của biên bản.
 • Vì biên bản được dùng làm chứng cứ, làm cơ sở cho các nhận định, kết luận và các quyết định xử lí.
 • Quốc hiệu và tiêu ngữ.
 • Tên biên bản.
 • Thời gian, địa điểm hội nghị.
 • Thành phần tham dự.
 • Diễn biến và kết quả hội nghị.
 • Thời gian kết thúc, thủ tục kí xác nhận.

d. Lời văn và cách trình bày một biên bản

 • Lời văn cô đọng, ngắn gọn, xúc tích.

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Ngữ Văn Lớp 9
Call Now Button