Ngữ Pháp bài 31 | Động từ Ý hướng trong tiếng Nhật

Ngữ Pháp bài 31 | Động từ Ý hướng trong tiếng Nhật

Ngữ Pháp bài 31 | Động từ Ý hướng trong tiếng Nhật

1. V ý hướng 00:33
2. Cách sử dụng V ý hướng 02:11
3. つもりです 05:44
4. 予定です 06:30
5. まだ Vていません 08:26
6. こ~/そ~ 09:18
Ngữ pháp bài 32: https://www.youtube.com/watch?v=fRFR2LgweBA
=======================================
Sách 100 – Sách tiếng Nhật dịch 100% tiếng Việt
Website: https://www.sachtiengnhat100.com
Facebook: https://facebook.com/sachtiengnhat100.comm


Hình ảnh về Ngữ Pháp bài 31 | Động từ Ý hướng trong tiếng Nhật


Tag liên quan đến Ngữ Pháp bài 31 | Động từ Ý hướng trong tiếng Nhật

ngữ pháp tiếng nhật,học tiếng Nhật online miễn phí,ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp,N4,minna no nihongo,động từ ý hướng,ngữ pháp bài 31,ngữ pháp Minna,ngữ pháp n4

Xem thêm các video khác tại giasubachkhoa.net

Similar Posts