Ngữ Pháp bài 41 | Các mẫu câu cho - nhận.

Ngữ Pháp bài 41 | Các mẫu câu cho – nhận.

Ngữ Pháp bài 41 | Các mẫu câu cho – nhận.

Bài 41 này chúng ta sẽ học 2 chủ điểm chính:
A. Cho – nhận Danh từ:
1. Mình cho ai đó cái gì_やります。 2:05
2. Mình nhận cái gì từ ai đó_いただきます。 5:20
3. Ai đó cho tôi cái gì_ くださいます。 7:40
——————————-
B. Cho – nhận Hành vi:
1. Mình làm cho ai đó cái gì_Vてやります。 9:40
2. Mình nhận hành động từ ai đó_Vていただきます。10:35
3. Ai đó làm gì cho mình_ Vてくださいます 11:20
Ngữ pháp bài 42: https://www.youtube.com/watch?v=K8X0cyIp5_g
——————————-
C. Nhờ ai đó làm gì: Vてくださいませんか。 12:25
——————————-
D. N に V: “Để làm…” 14:05

=======================================
Sách 100 – Sách tiếng Nhật dịch 100% tiếng Việt
Website: https://www.sachtiengnhat100.com
Facebook: https://facebook.com/sachtiengnhat100.comm


Hình ảnh về Ngữ Pháp bài 41 | Các mẫu câu cho – nhận.


Tag liên quan đến Ngữ Pháp bài 41 | Các mẫu câu cho – nhận.

ngữ pháp tiếng nhật,học tiếng Nhật online miễn phí,ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp,N4,minna no nihongo,Mình cho ai đó cái gì,Mình nhận cái gì từ ai đó,Ai đó cho tôi cái gì,Mình làm cho ai đó cái gì,Mình nhận hành động từ ai đó,Ai đó làm gì cho mình,Nhờ ai đó làm gì,N に V: Để làm…,Cho – nhận Danh từ,Cho – nhận Hành vi

Xem thêm các video khác tại giasubachkhoa.net

Similar Posts