Phát Âm TA (từ A đến Z) – Phụ Âm 02 (P.Âm Chặn & Âm Tiết P.Âm) – Lena Trang

Bạn đang xem bài viết: Phát Âm TA (từ A đến Z) – Phụ Âm 02 (P.Âm Chặn & Âm Tiết P.Âm) – Lena Trang

Phát Âm TA (từ A đến Z) – Phụ Âm 02 (P.Âm Chặn & Âm Tiết P.Âm) – Lena Trang

[ ….. – 1:07 Giới thiệu về các phần của video
1:08 – 7:35 – Phụ Âm Chặn (Stop Consonants)
7:35 – 12:40 – Âm Tiết Phụ Âm (Syllabic Consonants)
12:40 – …… – Thực hành vào câu.]

Đây là Chuỗi video chuyên về Phát Âm Tiếng Anh (từ A đến Z), tất cả mọi thứ về phát âm. Lena gộp tất cả chuỗi này vào Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list…

Playlist Chuỗi Video về Phát Âm này sẽ bao gồm các video sau:
1 – Giới thiệu chung – Introduction
2 – Bảng chữ cái – Alphabet
3 – Bảng phiên âm – Phonetic Charts UK – US
4 – Nguyên âm – Vowel Sounds
/ Nguyên âm ngắn – Short vowel sounds
/ Nguyên âm dài – Long vowel sounds
/ Nguyên âm đôi – Diphthongs
/ Cách đọc âm /ʌ/ – How to pronounce the sound /ʌ/
5 – Phụ âm – Consonant Sounds
/ Âm hữu thanh – Voiced sounds
/ Âm vô thanh – Unvoiced sounds
/ Phụ âm chặn – Stop consonants
/ Âm tiết phụ âm – Syllabic consonants
/ Phụ âm đôi/ba – Clusters
/ Cách đọc các âm ko có trong TV – How to pronounce TH, SH, J, W, Y … sounds.
6 – Qui tắc đọc chuẩn 1 từ – How to pronounce 1 word correctly
/ Trọng Âm từ – Word stress
/ Âm cuối – Word endings (e/es, ed, ‘s)
/ Cách đọc đuôi của các dạng từ (‘ment, ‘able, ‘ative, ‘ness, ‘est)
7 – Qui tắc đọc chuẩn 1 câu – How to pronounce 1 sentence smootly
/ Trọng âm câu – Sentence stress
/ Nối từ – Linking words
/ Ngữ điệu câu – Intonation

@Written by Lena –

Xin liên hệ, thắc mắc, yêu cầu đến:
– Lenatrang752@gmail.com
– hoặc follow facebook: www.facebook.com/lelena.trang


Hình ảnh về Phát Âm TA (từ A đến Z) – Phụ Âm 02 (P.Âm Chặn & Âm Tiết P.Âm) – Lena Trang


Tag liên quan đến Phát Âm TA (từ A đến Z) – Phụ Âm 02 (P.Âm Chặn & Âm Tiết P.Âm) – Lena Trang

cách phát âm tiếng pháp,Phụ âm chặn,stop consonants,pronunciation,phát âm,Tiếng Anh,English,lessons,Lena Trang,Lena Channel,từ a đến Z,âm tiết,syllabic consonants,TIP,học Tiếng Anh Online,TA Online,Online lesson,vỡ lòng,beginners,phát âm chuẩn,Anh Anh,Anh Mỹ,trọng âm từ,trọng âm câu,Speaking,Listening,phụ âm,nguyên âm

Xem thêm các video khác tại giasubachkhoa.net

Bài viết được biên soạn bởi Gia sư Bách Khoa. Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiếng Pháp

Viết một bình luận