Hướng dẫn vẽ tượng ông Trình vát mảng – Drawing tutorial statue beveled piece

Hướng dẫn vẽ tượng ông Trình vát mảng – Drawing tutorial statue beveled piece Hướng dẫn vẽ tượng ông Trình…

Continue Reading →

Hướng dẫn vẽ em trai tượng thi Đh Kiến Trúc HCM 2018 – Drawing tutorial statue

Hướng dẫn vẽ em trai tượng thi Đh Kiến Trúc HCM 2018 – Drawing tutorial statue Drawing tutorial statue Hướng…

Continue Reading →

2020 – Vẽ Tượng Thi Đại Học Kiến Trúc Hà Nội 2020 (Drawing Tutorial) Bản Full (vẽ từ ảnh chụp)

2020 – Vẽ Tượng Thi Đại Học Kiến Trúc Hà Nội 2020 (Drawing Tutorial) Bản Full (vẽ từ ảnh chụp)…

Continue Reading →

ART#22| Vẽ phong cảnh – Màu nước Thiên Long và giấy A4 thông thường | Watercolor Tutorial| Landscape

ART#22| Vẽ phong cảnh – Màu nước Thiên Long và giấy A4 thông thường | Watercolor Tutorial| Landscape ►ART#22| Vẽ…

Continue Reading →

STILL LIFE | Watercolor tutorial

STILL LIFE | Watercolor tutorial Theo dõi tôi ở: – Facebook: https://www.facebook.com/luongbinh.artist – Instagram: https://www.instagram.com/artistluongbinh/ – Lớp màu nước: https://www.facebook.com/luongbinhwatercolorartist…

Continue Reading →

Hướng dẫn vẽ tượng thạch cao anh thanh niên – Statue plaster cast drawing tutorial

Hướng dẫn vẽ tượng thạch cao anh thanh niên – Statue plaster cast drawing tutorial Statue plaster cast drawing tutorial…

Continue Reading →

ART#38 | Màu nước Thiên Long – Vẽ phong cảnh | Watercolor Tutorial| Landscape

ART#38 | Màu nước Thiên Long – Vẽ phong cảnh | Watercolor Tutorial| Landscape ►ART#38 | Màu nước Thiên Long…

Continue Reading →

Anatomy drawing (hướng dẫn vẽ Tượng Lột Da) Anatomy tutorial (vẽ tượng Giải Phẫu)

Anatomy drawing (hướng dẫn vẽ Tượng Lột Da) Anatomy tutorial (vẽ tượng Giải Phẫu) anatomy drawing tutorial, hướng dẫn vẽ…

Continue Reading →

Hướng dẫn vẽ tượng thạch cao vát mảng cơ bản – Drawing tutorial statue plaster beveled

Hướng dẫn vẽ tượng thạch cao vát mảng cơ bản – Drawing tutorial statue plaster beveled Drawing tutorial statue plaster…

Continue Reading →

Phương pháp vẽ Tượng thạch cao – Drawing tutorial Plaster Statues

Phương pháp vẽ Tượng thạch cao – Drawing tutorial Plaster Statues drawing tutorial plaster statues – phương pháp vẽ tượng…

Continue Reading →