Test Yourself E Unit 12 – 14 lớp 10

Bài học Test Yourself E Tiếng Anh lớp 10 này giúp các em ôn tập kiến thức tổng hợp từ bài 12 đến bài 14 thông qua các bài tập ở các kỹ năng: Listening, Reading, Grammar & Writing.

1. Listening Trang 153

 • Listen and write down the missing information. (Nghe và viết các thông tin còn thiếu.)

Guide to answer

(1) 8:45

(2) students

(3) Mountain

(4) are reduced

(5) 7:30

 • Tapescript Listening Test Yourself E Unit 12 – 14

​This is a recorded announcement for the week beginning Monday October 22nd.

Studio One: Voyage to jupiter – doors open at 2 pm, programme begins 2:30, last complete performance at 8:45. All seats bookable, adults $3, children, students and senior citizens $1.50.

Studio Two: showing all this week and next The Marvelous Mountain, doors open 1:30, programme begins at two o’clock. Ticket prices are reduced this week only.

Studio Three: starting today the long-awaited epic Master Dragon. One showing daily at 7:30. No advance booking but patrons are advised to queue early. Doors open 7pm.

For further details and booking office phone 0342 5791 any time between 10 a.m and 6 p.m, that’s 0342 5791.

2. Reading Trang 153 – 154

 • Read the passage, and then answer the questions. (Đọc đoạn văn, và sau đó trả lời các câu hỏi.)

1. What does a student have to do if he/she is in a sport team of the school? (Một học sinh phải làm gì nếu anh/chị ấy ở trong một đội thể thao của trường?)

2. When are matches often played? (Khi nào các trận đấu thường được diễn ra?)

3. Why does a sport team have to travel to other towns? (Tại sao một đội thể thao phải di chuyển sang thị trấn (thành phố) khác?)

4. Do players always go by themselves? (Có phải các tuyển thủ luôn luôn tự mình đi?)

Xem thêm:  Unit 16 lớp 10 Writing - Historical Places

5. Who feels proud when a school team wins? (Ai cảm thấy tự hào khi một đội thể thao của trường giành chiến thắng?)

Guide to answer

1. He/She has to do a lot of extra pratice and often spends a Saturday or Sunday away from home.

2. They are often played on Saturdays and Sundays.

3. To play against other school teams.

4. No. Sometimes parents, friends and other students will travel with them.

5. The whole school does.

 • Bài dịch Reading Test Yourself E Unit 12 – 14 

​Đối với nhiều thanh niên ở Anh, thể thao là một phần rất được ưa thích trong cuộc sống học đường, và việc tham gia vào một trong những đội thể thao của nhà trường và thi đấu rất quan trọng. Nếu ai đã tham gia vào một đội thể thao thì phải luyện tập thêm rất nhiều và thường xuyên có những ngày thứ Bảy hay Chủ Nhật xa nhà khi các trận đấu được tổ chức.

Điều này cũng bao gồm luôn việc họ phải đến thành phố khác để thi đấu với các đội thể thao trường bạn, và sau đó nán lại sau trận đấu để ăn uống. Đôi khi bố mẹ, bạn bè và những học sinh khác cũng đi theo để cổ vũ cho đội trường mình.

Khi đội thi đấu giành chiến thắng thì niềm tự hào là của cả trường chứ không riêng gì các tuyển thủ. Điều này đồng nghĩa với việc nhà trường trở nên nổi tiếng về môn thể thao ấy và học sinh của trường có thể được gọi vào các đội tuyển quốc gia và quốc tế để trường có những tên tuổi gắn liền với nó.

3. Grammar Trang 154

 • Complete the conversation with a, an, the or zero article. (Hoàn thành cuộc hội thoại với mạo từ a, an, the hoặc không có mạo từ.)

A: It’s a beautiful day today. I’d like to the beach.

Xem thêm:  Unit 14 lớp 10 Listening - Bài nghe The World Cup

B: Yes, but the beach is always crowded. I’d like to stay at (1) _____ home and sit in (2) _____ garden. We can have (3) ________ lunch there.

A: Oh no, I’d like to go out. I’m going back to (4) _____ school tomorrow and this is (5) _______ last day of my holiday.

B: Well, then we’ll go out tonight. There’s (6) _____ good film on at (7) ____ cinema, or we could go to (8) _____ theater.

A: OK. But (9) _____ theater is expensive. It’s about $15 (10) ______ seat.

Guide to answer

(1) zero

(2) The

(3) zero

(4) zero

(5) the

(6) a

(7) the

(8) the

(9) the

(10) a

 • Rewrite the sentences, using to + infinitive. (Viết lại các câu, sử dụng to + nguyên thể.)

1. I stayed in because I wanted to watch a film on television.

2. I wanted to thank them for the weekend, so I wrote them a letter.

3. She went to university. She wanted to study engineering.

4. You should go to Britain if you want to improve your English. 

5. You should book the tickets well in advance if you want to see that football match.

Guide to answer

1. I stayed in to watch a film on television.

2. I wrote them a letter to thank them for the weekend.

3. She went to university to study engineering.

4. You should go to Britain to improve your English.

5. You should book the tickets well in advance to see that football match.

4. Writing Trang 155

Write an announcement for a relief fund to support people in flooded areas, using the cues given below. (Viết một thông báo để gây quỹ ủng hộ đồng bào trong vùng lũ lụt, sử dụng các gợi ý đã cho dưới đây.)

Guide to answer

The monitor of class 10A1 wishes to announce that the musical performance of class 10A1 to raise money for people in flooded areas will be held at 7:30 p.m, on Thursday 23rd November in the school meeting hall. The ticket price is 5,000 VND.

Xem thêm:  Unit 10 lớp 10 Writing - Bài viết Conservation

Trên đây là bài ôn tập thực hành Test Yourself E Tiếng Anh lớp 10 với kiến thức tổng hợp từ bài 12 đến bài 14 thông qua các bài tập ở các kỹ năng: Listening, Reading, Grammar & Writing. Để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Test Yourself E Unit 12 – 14 Lớp 10

.dsch li{list-style:none;}
.box-title-1 .b-title p,.box-title-1 h3.b-title{font-size:14px!important;}

 • Câu 1:
  Choose the correct answer – a, b, c, or d that best completes sentence.

  ‘Who’d like to take the VCR back to the visual aids room? Any volunteers?” I ……… it.’

  • A.do
  • B.will do
  • C.am going to do
  • D.am doing
 • Câu 2:

  The hostages must be very ………. people.

  • A.frightened
  • B.frightening
  • C.frighten
  • D.frightful
 • Câu 3:

  Tomorrow, ABC television ………… almost the entire day to programs first broadcast in the 1950s.

  • A.will devote
  • B.is devoting
  • C.is going to devote
  • D.devotes
 • Câu 4:

  Timson ………. 13 films and I think her latest is the best.

  • A.made
  • B.had made
  • C.has made
  • D.was making
 • Câu 5:

  The film ……………… again by popular request.

  • A.is showing
  • B.has shown
  • C.is being shown
  • D.is shown
 • Câu 6:

  …………people trying to get into the football stadium.

  • A.There were too much
  • B.There were too many
  • C.It was too many
  • D.There was too many

Câu 7 – Câu 18: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Test Yourself E Lớp 10

Trong quá trình thực hành và làm bài tập trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 10
Call Now Button