Test Yourself E Unit 12 – 14 lớp 11 | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Test Yourself E Unit 12 – 14 lớp 11 | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Test Yourself E Unit 12 – 14 lớp 11 | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài học Test Yourself E Unit 12 – 14Lớp 11 tổng hợp kiến thức từ bài 12 đến bài 14 trong chương trình học bằng những kỹ năng Reading, Listening, Grammar, Writing. Qua đó giúp các em ôn tập và thực hành những kiến thức đã được học.

Contents

Xem thêm:  Test Yourself C Unit 7 - 9 lớp 11 | Tài liệu học tập và bài giảng online

Tóm tắt bài

1. Listening – Trang 163

 • Listen and complete the sentences. (Nghe và hoàn thành những câu sau)
 1. Television brings _______ from around the world into millions of homes.
 2. A person sitting in his house can ______ make a speech or visit a foreign country.
 3. Home viewers can see and learn about _______ in far-away lands.
 4. Entertainment programmes consits of __________.
 5. People find it more convenient as well as cheaper to sit comfortably at home__________.

Guide to answer listening Test Yourself E tiếng Anh 11

 1. Television brings pictures and sounds from around the world into millions of home. (Tivi mạng đến những hình ảnh và âm thành từ khắp nơi trên thế giới đến hàng triệu gia đình.)
 2. A person sitting in his home can watch the president make a speech or visit a foreign country. (Một người ngồi tại nhà có thể xem tổng thống phát biểu hay viếng thăm một quốc gia khác.)
 3. Home viewers can see and learn about people, places, and things in far-away lands. (Những người xem có thể nhìn thấy và học hỏi về con người, khu vực và những thứ khác ở rất xa.)
 4. Entertainment programmes consist of plays or dramas, light comedies, sporting events, and motion pictures. (Những chương trình giải trí bao gồm kịch, hài kịch, sự kiện thể thao và hình ảnh sống động.)
 5. People find it more convenient as well as cheaper to sit comfortably at home than to go out. (Con người cảm thấy tiện lợi hơn cũng như rẻ hơn khi thoải mái ngồi ở nhà so với việc ra ngoài.)
 • Tapescript Listening Test Yourself E tiếng Anh 11
Xem thêm:  Unit 1 lớp 11 Vocabulary - Từ vựng Friendship | Tài liệu học tập và bài giảng online

Television is one of man’s most important means of communication. It brings pictures and sounds from around the world into millions of homes. A person with a television set can sit in his house, and he can watch the president make a speech or visit a foreign country. He can see a war happening and watch statesmen try to bring about peace. Through television, home viewers can see and learn about people, places, and things in far-away lands. Television also provides more entertainment programs than any other kind. The programs include plays or dramas, light comedies, sporting events, and motion pictures. So television now plays an important role in many people lives. It is more convenient as well as cheaper for people to sit comfortably at home than to go out.

Phần dịch bài nghe Thực hành Test Yourself E 

Truyền hình là một trong những phương tiện truyền thông quan trọng nhất của con người. Nó mang lại hình ảnh và âm thanh từ khắp thế giới vào hàng triệu căn nhà. Một người với vô tuyến truyền hình có thể ngồi tại nhà, và anh ta có thể xem tổng thống nói chuyện hoặc đi thăm nước ngoài. Anh ta có thể thấy một cuộc chiến xảy ra và xem các chính khách cố gắng mang lại hòa bình. Thông qua truyền hình, người xem có thể xem và tìm hiểu về người, địa điểm và những thứ ở những vùng đất xa xôi. Truyền hình cũng cung cấp nhiều chương trình giải trí hơn bất kỳ loại nào khác. Các chương trình bao gồm các vở kịch, phim truyền hình, hài kịch nhẹ, các sự kiện thể thao và các hình ảnh chuyển động. Vì vậy, truyền hình hiện nay đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của nhiều người. Nó thuận tiện hơn cũng như rẻ hơn cho người dân ngồi thoải mái ở nhà hơn là đi ra ngoài.

 • Read the passage and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Đọc đoạn văn và xác định câu đúng (T) hay sai (F).)
 1. Linda has been collecting the royal mementoes since 1960.
 2. The first things she bought were some Coronation mugs and the Queen’s disk.
 3. She has collected over 4,000 Royal souvenirs.
 4. Foreign visitors never get bored with talking about her Royal family.
 5. She bought the Coronation mug from the shop keeper and put it in its proper home.

Guide to answer Reading Test Yourself E 

 

Correct false sentenses

2. The first things she bought were a disk with the Queen’s head in the center, and a few Coronation mugs to go with it. 

5. She went out to a shop nearby and bought a very expensive mug and exchanged it for the shopkeeper’s Coronation mug.

 • Phần dịch bài đọc Thực hành Test Yourself E Unit 12-14 Tiếng Anh 11

​Linda sống một mình ở Luân Đôn với bộ sưu tập tuyệt vời của cô. Cô đã sưu tập tất cả các kỉ vật hoàng gia kể từ năm 1960 khi cô xem đám cưới của công chúa Margaret trên ti vi. Những vật đầu tiên cô mua là một chiếc đĩa với hình đầu nữ hoàng ở giữa và một vài cái cốc có hình lễ lên ngôi. Và bây giờ, cô có một số lượng khổng lồ các vật: hình ảnh, tranh vẽ, gạt tàn thuốc, hàng trăm chiếc cốc, bình trà, khăn trà, hộp bánh quy, áp phích, sách, cờ, kệ bánh mì nướng, cốc ăn trứng, giá nến, …. Trong thực tế, cô đã có hơn bốn nghìn đồ kỉ niệm hoàng gia. Cô dành tất cả thời gian rảnh rỗi của mình để giữ cho chúng sạch sẽ không bị bụi. Cô thường bày ra chơi, tạo nên một không gian hoàng gia đặc biệt. Điều đó làm cô thích thú trong nhiều giờ, và các khách tham quan, chủ yếu là du khách nước ngoài không bao giờ cảm thấy chán khi nói về gia đình hoàng gia của cô. Thật không hề dễ dàng khi thu thập những vật cô muốn. Một lần có đang ở trong một cửa hàng và người bán hàng đang uống trà bằng một cái cốc in hình Lễ lên ngôi đáng yêu. Cô đã đề nghị mua nó nhưng ông ta không quan tâm. Vì vậy, cô đã đi đến một cửa hàng gần đó và mua một cốc rất đắt và đổi lấy cái cốc của ông ta. Cô chỉ muốn đặt cái cốc vào ngôi nhà thích hợp của nó.

a. Listen and put a tick in the right box, paying attention to the pronunciation of the underline part of the word. (Lắng nghe và đánh dấu vào ô bên phải, chú ý phát âm của phần chữ gạch chân.)

Guide to answer 3a Test Yourself E tiếng Anh 11

 1. street
 2. squeeze
 3. meets
 4. managed

b. Complete the following sentences with that or who. If it is possible to write that or leave it out, write that in brackets. (Hoàn thành những câu sau với “that” hoặc “who”. Nếu có thể thêm “that” hoặc bỏ đi, hãy viết that trong ngoặc.)

 1. Kate is the only person ______ understands me.
 2. Why do you blame me for everything ______ goes wrong?
 3. Are these the books _____ you are looking for?
 4. It was Judy _______ taught us English?
 5. The student _______ won the scholarship is going to study in Britain.
 6. The dress _______ Mary bought yesterday doesn’t fit her very well.
Xem thêm:  Unit 7 lớp 11 Speaking - Hội thoại World Population

Guide to answer 3b Test Yourself E tiếng Anh 11

 1. Kate is the only person who understands me.
 2. Why do you blame me for everything that goes wrong?
 3. Are these the books (that) you are looking for?
 4. It was Judy who taught us English.
 5. The student who won the shcolarship is going to study in Britain.
 6. The dress (that) Mary bought yesterday doen’t fit her very well.

4. Writing – Trang 165

Write a paragraph of 120 words about one of your hobbies, following these guidelines. (Viết một đoạn văn khoảng 120 từ về một trong những sở thích của bạn, làm theo các hướng dẫn.)

Xem thêm:  Unit 14 lớp 11 Listening - Bài nghe Recreation | Tài liệu học tập và bài giảng online

Paragraph 1

My hobby is reading. I read story books, magazines, newspapers and any kind of material that I find interesting. I started reading when I was a little girl. I used to ask my father to read fairy tales. Then I learned to read. At first I read simple books, then stories. Now I read everything. I love reading novels. Even I can read short stories in English, especially I’m interested in reading funny stories. Through reading, I can learn about many things: how people live, how things go on everywhere in the world. Books provide me with necessary information and facts. I don’t have to learn things the hard way. The books have certainly helped me so much in my daily life. Books would be my life-long friends. I would never stop reading them in my life.

Paragraph 2

In my daily life, I have several hobbies such as cooking, surfing, listening to music and so on. However, I like reading books the most for some reasons. Firstly, reading makes me feel comfortable after many long stressful hours at school. I actually like comic books because they contain lots of colorful and interesting images that keep my spirit relax. Secondly, reading books provides me a great deal of diverse knowledge of many fields. For instance, I can know more specific culture of each country in The World’s Cultures book. In addition, I can know more things about different life of various animals that are living around the world in the Discovery of Animals World book. Finally, reading helps to enhance my vocabulary in both Vietnamese and English language. In Vietnamese book, I can learn many traditional folks or proverbs that help me understand more deeply the beauty of my mother tongue. About English books, I can improve my English reading comprehension skill in study. Besides, my communication skill with the foreigners will be better, too. In conclusion, I really like reading books, for it brings many good things to me. I see it as an useful activity to learn how to make life more meaningful and beautiful.

Xem thêm:  Unit 7 lớp 11 Listening - Bài nghe World population | Tài liệu học tập và bài giảng online

Trên đây là nội dung bài học Test Yourself E, để củng cố thêm kiến thức ôn tập ngữ pháp mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Test Yourself E Unit 12 – 14 lớp 11

.dsch li{list-style:none;}
.box-title-1 .b-title p,.box-title-1 h3.b-title{font-size:14px!important;}

 • Câu 1:
  Exercise 1: Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others.

   

  • A.industry
  • B.memorable
  • C.document
  • D.electricity
 • Câu 2:

  • A.interfere
  • B.machinery
  • C.apparent
  • D.achievement
 • Câu 3:

  • A.uranium
  • B.confidential
  • C.discovery
  • D.emergency
 • Câu 4:

  • A.mature
  • B.nature
  • C.culture
  • D.measure
 • Câu 5:

  • A.advantageous
  • B.photography
  • C.proverbial
  • D.magnificent
 • Câu 6:
  Exercise 2: Choose the word or phrase (a, b, c or d) that best fits the blank space in each sentence or substitutes for the underlined word or phrase.

  Bahrain’s ______ closed up 10.09 points today at 2160.09.

  • A.stockbroker
  • B.stock index
  • C.stock exchange
  • D.stock option
 • Câu 7:

  The student failed to meet the necessary ______ for admission to the course.

  • A.fulfillments
  • B.qualities
  • C.aptitudes
  • D.requirements
 • Câu 8:

  Come and see me when you ______ your report.

  • A.finish
  • B.finished
  • C.will finish
  • D.had finished
 • Câu 9:

  ______ my great surprise, almost everyone agreed – him.

  • A.For – to
  • B.At – from
  • C.To – with
  • D.In – of
 • Câu 10:

  By cutting down trees we ______ the natural habitat of birds and animals.

   

  • A.hurt
  • B.harm
  • C.damage
  • D.injure

Câu 11 – Câu 30: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

Call Now Button