Tiếng Anh 10 mới Unit 9 Writing – Bài viết | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Tiếng Anh 10 mới Unit 9 Writing – Bài viết | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Tiếng Anh 10 mới Unit 9 Writing – Bài viết | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài học Unit 9 Tiếng Anh lơp 10 mới phần Writing giúp cách viết về chủ đề những phương pháp mơi để học. 

1. Unit 9 Lớp 10 Writing Task 1

Look at the travel brochure below and find the different parts. Match the numbered parts in the brochure with their content. (Nhìn vào tờ bướm du lịch bên dưới và tìm những phần khác nhau. Nối những phần được đánh sô trong tờ bướm với nội dung của chứng. )

a. Contact information of the travel company
b. Information about the trip (departure time, price list)
c. Name of the destination
d. Pictures of the destination
e. Information about what visitors can do or see at the destination
f. Advice on how to be a responsible ecotourist

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1 – c     
2 – e
3 – d           
4 – a
5 – f
6 – b

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 mới Unit 4 Writing - Bài viết | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài dịch:

1. Tên nơi đến     
2. Thông tin về những gì du khách có thể làm hoặc thấy ở điểm đến
3. Hình ảnh của điểm đến           
4. Thông tin liên hệ của công ty du lịch
5. Lời khuyên về cách trở thành một khách du lịch sinh thái có trách nhiệm
6. Thông tin về chuyến đi (thời gian khởi hành, danh sách giá)

2. Unit 9 Lớp 10 Writing Task 2

Work in groups. Use the information about the eco tours to Sa Pa or Central Highlands in the Speaking section to design a travel brochure. You can add more information and pictures to make your brochure attractive. (Làm theo nhóm. Sử dụng thông tin về du lịch sinh thái đến Sa Pa hoặc Tây Nguyên trong phần Speaking (Nói) để thiết kế một tờ bướm du lịch. Em có thể thêm nhiều thông tin và hình ảnh hơn để làm cho tờ bướm của em thêm hấp dẫn.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Our brochure is about an eco tour to Can Gio Biosphere reserve. The tour leaves Ho Chi Minh City at 6 a.m and gets back at 6 p.m. The tour doesn’t cost too much only 400,000 VND per person. During this one-day trip, you can watch birds, see crocodiles hunting for food and bats hanging on the trees. But you need to behave responsibly. You should speak softly while watching the animals… 

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 mới Unit 8 Language - Ngôn ngữ | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài dịch:

Tờ bướm của chúng tôi là về một chuyến du lịch sinh thái đến Khu bảo tồn Sinh quyển Cần Giờ. Chuyến đi rời Thành phố Hồ Chí Minh lúc 6 giờ sáng và trở về lúc 6 giờ chiều. Chuyến đi không tốn quá nhiều chi 400.000 dồng, trong suốt chuyến di một ngày này, bạn có thể ngắm chim chóc, xem cá sấu săn mồi và xem dơi treo lơ lửng trên cây. Nhưng bạn cần cư xử một cách có trách nhiệm. Bạn nên nói nhỏ nhẹ trong khi xem động vật…

3. Unit 9 Lớp 10 Writing Task 3

Show your group’s brochure to other groups. Prepare a brief report to advertise your eco tour. (Cho các nhóm khác xem tờ bướm của nhóm của em. Chuẩn bị một bài tường thuật ngắn để quảng bá cho chuyến du lịch sinh thái của em.)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiếng Anh mới Lớp 10
Call Now Button