Tiếng Anh 11 mới Unit 1 Looking Back – Củng cố | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Tiếng Anh 11 mới Unit 1 Looking Back – Củng cố | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Tiếng Anh 11 mới Unit 1 Looking Back – Củng cố | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài học Unit 1 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Looking back giúp các em củng cố kiến thức bài học về phát âm, từ vựng và ngữ pháp liên quan đến chủ đề bài học khoảng cách mối quan hệ.

Contents

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 4 Speaking - Hội thoại | Tài liệu học tập và bài giảng online

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 1 Lớp 11 Looking back – Pronunciation task 1

1. Identify the stressed words and put a stress mark (‘) before their stressed syllables in the following statements. Listen and check your answers. (Hãy xác định từ được nhấn âm rồi đánh dấu (‘) trước âm tiết được nhấn âm trong những câu dưới đây. Lắng nghe và kiểm tra câu trả lời của em.)
1. Tim and his parents often argue about what time he should come home. (Tim và bố mẹ anh ta thường tranh luận về thời gian anh ta nên về nhà)
2. Money is a source of conflict for many families. (Tiền là nguồn gốc mâu thuẫn đối với nhiều gia đình)
3. Susan’s parents want her to do well in school, and if that doesn’t happen, her parents get angry, so she gets worried. (Bố mẹ SuSan muốn cô ta làm tốt ở trường và nếu điều đó không xảy ra thì bố mẹ của cô sẽ tức giận và cô sẽ bị lo lắng)
4. Kate’s parents often complain that she doesn’t help clean the house. (Bố mẹ của Kate’s thường phàn nàn rằng cô ta không dọn dep nhà cửa)

Câu trả lời chi tiết:

1. Tim and his parents ‘often argue about what time he should ‘come home.
2. ‘Money is a source of conflict for ‘many family.
3. ‘Susan’s parents want her to do well in school, and if that doesn’t happen, her parents get angry, so she gets ‘worried.
4. Kate’s parents often complain that she ‘doesn’t help clean the ‘house.

 Identify the stressed words and put a stress mark (’) before their stressed syllables. Listen and check your answers. (Hãy xác định từ được nhấn âm rồi đánh dấu (‘) trước âm tiết được nhấn âm. Lắng nghe và kiểm tra câu trả lời của em.)
1. A: At what age were you allowed to stay at home alone? (Bạn được phép nghỉ ở nhà ở một độ tuổi nào?)
    B: I don’t remember exactly. I think it was when I was nine or ten. (Tôi không nhớ chính xác. Tôi nghĩ đó là khi tôi chín hay mười)
2. A: These jeans look really cool. Would you like to try them on? (Những chiếc quần jean trông thật cool. Bạn có muốn mặc thử chúng không?)
    B: No, I don’t like them. I like those over there. Không, tôi không thích họ. (Tôi thích những người ở đó)
3. A: Do you think life is safer in the countryside? (Bạn có nghĩ cuộc sống an toàn hơn ở nông thôn không?)
    B: Yes, I do. It’s also cleaner. (Vâng, tôi nghĩ vậy. Nó cũng sạch hơn)

Câu trả lời chi tiết:

1. A: At ‘what ‘age were you a’1 lowed to ‘stay at ‘home a’lone?
    B: I ‘don’t re’member e’xactly. I ‘think it was when I was ‘nine or ‘ten.
2. A: These ‘jeans ‘look ‘really ‘cool. Would you ‘like to ‘try them ‘on?
    B: No, I ‘don’t ‘like them. Ỉ ‘like ‘those over ‘there.
3. A: Do you ‘think ‘life is ‘safer in the ‘countryside?
    B: Yes, I ‘do. It’s ‘also ‘cleaner.

 Fill in the gaps with the words / phrases from the box. (Điền vào chỗ trống bằng những từ / cụm từ cho trong khung)

Curfew Generation Gap Homestay Conflicts Nuclear family

1. If you just live with your parents and your siblings, you live in a ___  (Nếu bạn chỉ sống với cha mẹ và anh chị em của mình, bạn sống trong một gia đình hạt nhân).
2. My grandparents and I like to listen to the same music, so there isn‘t always a ___ . (Ông bà tôi và tôi thích nghe cùng một bản nhạc, vì vậy không phải lúc nào cũng có khoảng trống trong thế hệ).

3. If you want to learn English quickly, you should join a ___  programme in an English speaking country. (Nếu bạn muốn học tiếng Anh một cách nhanh chóng, bạn nên tham gia một chương trình homestay ở một nước nói tiếng Anh).
4. ___ in a multi-generational family are unavoidable. (Xung đột trong một gia đình đa thế hệ là không thể tránh khỏi).
5. I have a 9 p.m.___ . I would be punished if I returned home after that time. Tôi có 9 giờ. lệnh giới nghiêm. (Tôi sẽ bị trừng phạt nếu tôi trở về nhà sau thời gian đó).

Câu trả lời chi tiết: 

1. Nuclear family                     2. Generation gap              3. Homestay

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 7 Reading - Giao tiếp và văn hoá | Tài liệu học tập và bài giảng online

4. Conflicts                             5. Curfew

4. Unit 1 Lớp 11 Looking back – Vocabulary task 2

Can you find other compound nouns with the word family? I se a dictionary if necessary. (Em có tìm được những danh từ ghép nào có gốc từ family không? Dùng từ điển nếu cần )

extended family One – parents family __(3)__

__(1)_
FAMILY
__(4)__
__(2) __
 

Câu trả lời chi tiết:

1. Family name (Tên gia đình)
2. Family room (Phòng gia đình)
3. Family ticket (Vé cho gia đình)
4. Family mart (Siêu thị cho gia đình)
Khác: Family work (Công việc gia đình), Family meal (Bữa ăn gia đình), Blended family (Gia đình nhiều thế hệ)

Complete the following sentences with should or ought in either positive or negative form. (Hoàn thành những câu dưới đây với should hay ought ở thể khẳng định hoặc phủ định.)
1
. I’m having so much fun at the party, but I ___  go home now to revise the grammar points for my English test tomorrow. (Tôi có rất nhiều niềm vui trong bữa tiệc, nhưng bây giờ tôi phải về nhà để sửa lại những điểm ngữ pháp để kiểm tra tiếng Anh vào ngày mai).
2. Your English is very good. You ___  worry so much. You ___  relax now. (Tiếng Anh của bạn rất tốt. Bạn không nên lo lắng quá nhiều. Bạn nên thư giãn bây giờ).
3. I have prepared carefully for the test. I know I ___  panic, but I can’t help it. (Tôi đã chuẩn bị cẩn thận cho bài kiểm tra. Tôi biết tôi không nên hoảng sợ, nhưng tôi không thể).
4. You ___  create problems for yourself now. Instead, you ___  take a break. (Bạn không nên tạo ra vấn đề cho chính mình ngay bây giờ. Thay vào đó, bạn nên nghỉ ngơi).

Câu trả lời chi tiết:

1. ought to    2. shouldn’t – ought to       3. shouldn’t        4. oughtn’t to – should

Complete the following sentences with must / mustn’t or have to / has to and don’t have to /doesn’t have to. (Hãy hoàn thành câu bằng must /mustn’t, have to / has to và don’t have to /doesn’t have to)

1. I ___ wash up after dinner, and my brother___  clean the floor. That’s the rule in my family. (Tôi phải rửa bát sau bữa tối, và anh tôi phải lau sàn nhà. Đó là quy tắc trong gia đình tôi)
2. You____  argue with your father all the time. Try to listen to his advice. (Bạn không được tranh cãi với cha của bạn mọi lúc. Cố gắng lắng nghe lời khuyên của anh ấy)
3. You___  wear a nice dress tonight. You can’t go to the concert in these old jeans. (Bạn phải mặc một chiếc váy đẹp vào tối nay. Bạn không thể đi xem buổi hòa nhạc trong chiếc quần jeans cũ)
4. I like Sundays because I___  get up early. (Tôi thích chủ nhật vì tôi không phải dậy sớm)

câu trả lời chi tiết:

1. Have to – Has to  2. Mustn’t     3. Must       4. Don’t have to

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 5 Communication And Culture - Giao tiếp và văn hoá | Tài liệu học tập và bài giảng online

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 1 Generation Gap – Looking back chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về chủ đề khoảng cách thế hệ. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 11 mới Looking back.

.dsch li{list-style:none;}
.box-title-1 .b-title p,.box-title-1 h3.b-title{font-size:14px!important;}

 • Câu 1:
  1. Chose the best answers A, B, C or D to fill in the blank

  Son Tung MTP ___ very hard to produce many excellent songs which have  gained a successful comeout

  • A.Must
  • B.have to
  • C.Musn’t
  • D.hadn’t to
 • Câu 2:

  You really _____ start spending more time on your work

  • A.Had better
  • B.shouldn’t
  • C.have to
  • D.hadn’t better
 • Câu 3:

  Tell B – ray he _____ stay the night here if he wants to

  • A.Is allowed to
  • B.Permitted
  • C.Can
  • D.Shall

Câu 4 – Câu 10 : Xem trắc nghiệm để thi online
8. Hỏi đáp Looking Back Unit 1 Lớp 11
Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Review 4 Language - Ngôn ngữ | Tài liệu học tập và bài giảng online

 

Call Now Button