Tiếng Anh 11 mới Unit 2 Project – Kỹ năng nhóm | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Tiếng Anh 11 mới Unit 2 Project – Kỹ năng nhóm | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Tiếng Anh 11 mới Unit 2 Project – Kỹ năng nhóm | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài học Unit 2 Lớp 11 phần Project hướng dẫn các em kĩ năng làm việc và thảo luận theo nhóm với những chủ đề liên quan đến nội dung bài học những mối quan hệ.

1. Unit 2 Lớp 11 Project  Task 1

Your group is going to take part in a storytelling contest organised by your school. Each group member tells a story about friendship or teacher-student relationships. Think about the following questions.(Nhóm em sắp tham gia cuộc thi kể chuyện do trường em tổ chức.  Mỗi một thành viên trong nhóm kể một câu chuyện về tình bạn, hoặc mối quan hệ thầy-trò. Hãy suy nghĩ về những câu hỏi gợi ý dưới đây).

1. When and where did it happen? (Chuyện ấy diễn ra ở đâu và khi nào)
2. What happened to the people in the story? (Điều gì đã xảy ra với những người trong câu chuyện)
3. What do you like most about the story, or what lessons can you learn from the story? (Bạn thích điều gì nhất trong câu chuyện hoặc bài học nào bạn có thể học từ câu chuyện)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Tom and John were two friends. One day they were passing through a dense forest. John said, ‘Friend, I am afraid there are wild beasts in this forest. What will we do if a wild beast attacks us? ”Don’t be afraid, John,’ said Tom, ‘I shall stand by your side if any danger comes. We shall fight together and save ourselves.’ Then they went on their journey. But suddenly they saw a bear coming towards them. Then they went on their journey. But suddenly they saw a bear coming towards them. Immediately, Tom climbed up the nearest tree. He did not think what his friend would do. John did not know how to climb a tree. He had no way of escape. He was helpless. The bear came up to John. It smelt his nose, ears, and eyes. It took him to be dead and went away. Then Tom came down from the tree. He said to John, ‘What did the bear whisper in your ear?’ John said, ‘The bear told me not to trust a friend who leaves his friend in danger. Moral: An insincere and evil friend is more to be feared than a wild beast since a wild beast can harm your body, but an evil friend can wound your soul. 
Bài dịch:
Tom và John là hai người bạn. Một ngày nọ, họ đi qua một khu rừng rậm rạp. John nói, ‘Bạn ơi, tôi sợ có những con thú hoang dã trong khu rừng này. Chúng ta sẽ làm gì nếu một con thú hoang tấn công chúng ta? ‘Đừng sợ, John,’ Tom nói, ‘Tôi sẽ đứng bên cạnh anh nếu có nguy hiểm xảy ra. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu và cứu sống bản thân. “Sau đó họ tiếp tục hành trình của mình. Nhưng đột nhiên họ thấy một con gấu tiến về phía họ”.Ngay lập tức, Tom trèo lên cái cây gần nhất. Anh không nghĩ bạn mình sẽ làm gì. John không biết cách trèo cây. Anh không có cách nào trốn thoát. Anh bất lực. Con gấu đến gần John. Nó ngửi mũi, tai và mắt của anh ấy. Nó nghĩ anh ta đã chết và đi khỏi. Rồi Tom từ trên cây xuống. Anh ta nói với John, ‘Con gấu thì thầm gì vào tai anh vậy?’. John nói, ‘Con gấu bảo tôi đừng tin tưởng một người mà để người bạn của mình gặp nguy hiểm’. Bài học đạo đức của câu chuyện: Một người bạn không thành thật và xấu xa thì đáng sợ hơn một con thú hoang dã bởi vì một con thú hoang dã có thể làm hại cơ thể của bạn, nhưng một người bạn xấu có thể làm tổn thương tâm hồn bạn.

2. Unit 2 Lớp 11 Project  Task 2

Your group chooses the best story which meets the following criteria.(Nhóm em chọn ra câu chuyện hay nhất mà thỏa mãn được những tiêu chí dưới đây).
Content: Interesting and relevant to the topic; convevino, a moral message.
Use of expressive voice, facial expression and gestures, mime, pace, rhythm, eye contact and engagement with the audience.
Tạm dịch:
Nội dung: hay và phù hợp với chủ đề, chuyển tải được thông điệp đạo đức.
Có giọng kể diễn cảm, diễn tả nét mặt, cử chi, điệu bộ, nhịp điệu, ánh mắt và sự lôi cuốn người nghe.

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 1 Generation Gap – Project chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về chủ đề khoảng cách thế hệ. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 2 lớp 11 mới Project.

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 10 Looking Back - Củng cố | Tài liệu học tập và bài giảng online

.dsch li{list-style:none;}
.box-title-1 .b-title p,.box-title-1 h3.b-title{font-size:14px!important;}

 • Câu 1:

  Everyone can join our group, ___ age and sex

  • A.Regardless of
  • B.Besides
  • C.Close to
  • D.In addition to
 • Câu 2:

  ____your precious help, I wouldn’t have certainly overcome most of the practical difficulties

  • A.Without
  • B.Despite
  • C.If it not been for
  • D.Unless

Câu 3 – Câu 10: Xem trắc nghiệm để thi online

4. Hỏi đáp Project Unit 2 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 9 Communication And Culture - Giao tiếp và văn hoá | Tài liệu học tập và bài giảng online

 

Call Now Button