Tiếng Anh 6 mới Unit 7 Project – Kỹ năng nhóm

Nội dung bài học Project -Unit 7 xoay quanh việc hỏi các bạn trong lớp các câu hỏi để xem TV quan trọng với các bạn như thế nào, sau khi có kết quả, các em sẽ báo cáo với cả lớp. Mời các em theo dõi bài học bên dưới.

HOW IMPORTANT IS TV TO YOU? (TV quan trọng với bạn như thế nào?)

1.1. Unit 7 lớp 6 Project

Work in groups. (Làm theo nhóm)

Interview your friends, using the questions below. Report your results to the class. (Phỏng vấn các bạn của em, dùng các câu hỏi bên dưới. Báo cáo kết quả với lớp.)

Tạm dịch

Xem thêm:  Tiếng Anh 6 mới Unit 6 Getting Started - Khởi động

1. Bạn thích làm gì vào thời gian rảnh?

A.  Đi ra ngoài                    B. Đọc sách

C. Xem TV                         D. Những hoạt động khác

2.  Bạn xem TV bao nhiêu giờ một ngày?

A. Một giờ            B. Hai giờ             C. Ba giờ             D. Hơn 3 giờ

3.  Tại sao bạn xem TV?

A. Mình không có việc gì khác để làm.

B.  Ba mẹ mình muốn mình xem TV.

C.  Mình thích xem TV bởi vì việc xem TV mang tính giải trí và giáo dục.

D.  Mình có thể ngủ dễ dàng khi xem TV.

Xem thêm:  Tiếng Anh 6 mới Unit 6 Project - Kỹ năng nhóm

4.  Bạn thích lấy thông tin từ đâu trong những thứ sau?

A.  Sách                  B. Báo                 C. Mạng Internet                D. TV

5.  Bạn có nghĩ là bạn có thể sống mà không có TV trong bao lâu?

A.  Mình không thể sống mà không có TV.

B.  Ít hơn 1 tuần.

C.  Ít hơn 1 tháng.

D. Mình không biết.

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 7 Television – Project chương trình Tiếng Anh lớp 6 mới về chủ đề “Vô tuyến truyền hình”. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 6 mới Project.

Xem thêm:  Tiếng Anh 6 mới Unit 4 Skill 1 - Kỹ năng 1

.dsch li{list-style:none;}
.box-title-1 .b-title p,.box-title-1 h3.b-title{font-size:14px!important;}

 • Câu 1:
  Choose the correct answer 

  My brother likes watching TV …………. I like going out with my friends.

  • A.and
  • B.but
  • C.or
  • D.so
 • Câu 2:

  My father ……………………… a car to work every day.

  • A.drive
  • B.to drive
  • C.driving
  • D.drives
 • Câu 3:

  ………….. do you take morning exercises?- Because it is good for my health.

  • A.What
  • B.When
  • C.Why
  • D.Where

Lời kết

Kết thúc bài học, các em cần hoàn thành việc hỏi các bạn các câu hỏi trong bài và sau đó trình bày kết quả em vừa hỏi được từ các bạn trước cả lớp.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiếng Anh mới Lớp 6
Call Now Button