Tiếng Anh 7 mới Unit 8 Communication – Giao tiếp

Nhằm giúp các em nâng cao kĩ năng giao tiếp với chủ đề “Điện ảnh”, bài học Communication – Unit 8 cung cấp nhiều hoạt động để các em luyện tập. Đầu tiên, các em sẽ nghe một đoạn hội thoại giữa Dương và Nick, sau đó điền thông tin còn thiếu và yêu cầu các em thực hiện một cuộc khảo sát trong nhóm về diễn viên yêu thích, bộ phim hay nhất, phim hành động, phim hoạt hình và sau đó báo cáo kết quả của cuộc khảo sát.

1.1. Task 1 Unit 8 lớp 7 Communication

Listen to the conversation and fill in the blanks with the words you hear. (Nghe bài đàm thoại và điền vào chỗ trống với những từ em nghe được)

Click to listen

Guide to answer

(1)  survey 

(2) actor 

(3) Tom Cruise

(4) actress                       

(5) Angelina Jolie

Tạm dịch:

Nick: Xin lỗi, Dương à. Mình đang làm một cuộc khảo sát về những diễn viên yêu thích. Mình hỏi bạn vài câu hỏi được chứ?

Dương: Được thôi. Cứ hỏi đi Nick.

Nick: Bạn nghĩ ai là diễn viên nam giỏi nhất?

Dương: Đó là Tom Cruise.

Nick: Và bạn nghĩ ai là diễn viên nữ giỏi nhất?

Xem thêm:  Tiếng Anh 7 mới Unit 3 Communication - Giao tiếp

Dương: Mình nghĩ là Angelina Jolie.

Nick: Cảm ơn bạn nhé.

1.2. Task 2 Unit 8 lớp 7 Communication

Work in groups of six or eight. Each student chooses one of the following sets of survey questions. (Làm theo nhóm từ 6-8 người. Mỗi học sinh chọn một trong những nhóm câu hỏi khảo sát sau)

– Survey on favourite actors (Khảo sát về diễn viên yêu thích)

 • Who do you think is the best actor? (Bạn nghĩ ai là nam diễn viên hay nhất?)
 • Who do you think is the best actress? (Bạn nghĩ ai làm nữ diễn viên hay nhất?)

– Survey on the best films (Khảo sát về những phim hay nhất)

 • What is the best film you’ve seen recently? (Bộ phim hay nhất mà cậu xem gần đây là gì?)
 • Who did it star? (Ai đóng phim đó?)

– Survey on action films (Khảo sát về phim hành động)

 • Do you enjoy action films? (Bạn thích phim hành động không?)
 • Is it OK for young kids to see violence on TV? (Trẻ em nhỏ xem cảnh bạo lực trên ti vi có được không?)

– Survey on cartoons (Khảo sát về phim hoạt hình)

 • Do you like to watch cartoons? (Bạn có thích xem phim hoạt hình không?)
 • Who is your favourite character? (Ai là nhân vật yêu thích của bạn?)

Guide to answer

1.3. Task 3 Unit 8 lớp 7 Communication

Make notes of your results. (Làm những ghi chú cho kết quả của em.)  

Xem thêm:  Tiếng Anh 7 mới Unit 12 Skills 1 - Kỹ năng 1

Guide to answer

– Most people I have surveyed think Tom Hanks is the best actor.

(Hầu hết mọi người mà tôi khảo sát nghĩ Tom Hanks là  nam diễn viên xuất sắc nhất.)

– About half of the people I have surveyed like the action films.

(Khoảng một nửa số người mà tôi khảo sát thích phim hành động.)

– Only one person likes the action films. (Chỉ một người thích phim hành động.)

– Almost no one I have surveyed agree that it is ok for young kids to see violence on TV.

(Hầu như không ai mà tôi đã khảo sát đồng ý là những đứa trẻ xem phim bạo lực chiếu trên ti vi là tốt.)

1.4. Task 4 Unit 8 lớp 7 Communication

Join another group. Report your results to those group members(Tham gia một nhóm khác. Báo cáo kết quả của em cho những thành viên nhóm đó.)

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 8 Films – Communication chương trình Tiếng Anh lớp 7 mới về chủ đề “Điện ảnh”. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 8 lớp 7 mới Communication.

.dsch li{list-style:none;}
.box-title-1 .b-title p,.box-title-1 h3.b-title{font-size:14px!important;}

 • Câu 1:
  Read the following text carefully and choose the correct answer
  When you are in Singapore, you can go about (1) ……………….. taxi , by bus, or by underground. I myself prefer the underground (2) ………………. it is fast, easy and cheap. There are (3) …………. buses and taxis in Singapore and one cannot drive along the road (4) …………………. and without many stops, especially on the Monday morning. The underground is therefore usually quicker (5) …………. taxis or buses. If you do not know Singapore very (6)……………, it is difficult (7) ………… the bus you want. You can take a taxi , but it is (8) ………………… expensive than the underground or a bus . On the underground, you find (9)………… maps that tell you the names of the stations and show you how (10) ……… to them, so that it is easy to find your way.

  • A.at
  • B.on
  • C.in
  • D.by
 • Câu 2:

  • A.but
  • B.because
  • C.when
  • D.so
 • Câu 3:

  • A.many
  • B.a lot
  • C.few
  • D.much

Lời kết

Kết thúc bài học, các em cần luyện tập nghe đoạn hội thoại và điền các thông tin còn thiếu, thực hiện cuộc khảo sát trong nhóm và báo cáo kết quả; đồng thời ghi nhớ các từ vựng trong bài:

 • survey (n): khảo sát
 • actor (n): diễn viên nam
 • actress (n): diễn viên nữ
 • violence (n); bạo lực
 • young kid: trẻ nhỏ
 • half of : một nửa 
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiếng Anh mới Lớp 7
Call Now Button