Tiếng Anh 7 mới Unit 8 Skills 2 – Kỹ năng 2

Mời các em theo dõi bài học Skills 2 – Unit 8 để cùng luyện tập hai kĩ năng Listening và Writing. Với các bài tập các nhau, các em sẽ nghe một đoạn hội thoại giữa Nick và bố của anh ấy về ngôi sao Hollywood – Tom Hanks, sau đó viết về một trong những bộ phim yêu thích của các em. 

1.1. Task 1 Unit 8 lớp 7 Skills 2

Nick and his father are talking about Tom Hanks, a Hollywood film star. Listen to their conversation and correct the following statements. (Nick và bố anh ấy đang nói về Tom Hanks, một ngôi sao phim Hollywood. Nghe đoạn đối thoại của họ và sửa những câu sau.) 

Click to listen

Guide to answer

1. Tom Hanks is Nick’s father’s favourite film star.

(Tom Hanks là ngôi sao điện ảnh yêu thích của bố Nick.)

2. Tom Hanks isn’t a handsome actor. (Tom Hanks là diễn viên không đẹp trai.)

3.  Tom Hanks has won two Oscars. (Tom Hanks đã giành được hai giải Oscar.)

Audio script:

Nick: Who is your favourite film star, Dad?

Dad: Tom Hanks, of course.

Nick: Tom Hanks? Who is he?

Dad: He is one of the most famous and richest actors in Hollywood.

Nick: Really? Has he won any awards?

Dad: Yes, he has won the Oscar for Best Actor twice.

Nick: Two Oscars? Amazing! He must be very handsome!

Dad: No, he isn’t, he isn’t an attractive actor, compared to other actors in Hollywood. However, most critics say that he is one of the best actors.

Nick: What kind of roles does he often play?

Dad: He often plays serious roles such as a soldier in Saving Private Ryan, or a lawyer who has AIDS in Philadelphia. He also appears in many other entertaining films such as Bachelor Party, The Man With One Red Shoe, etc.

Nick: Can you recommend one of his best films?

Dad: Of course, You’ve Got Mail. It’s one of the biggest comedies of the 1990s.

Tạm dịch

Nick: Ai là ngôi sao điện ảnh yêu thích của bố?

Bố: Dĩ nhiên là Tom Hanks rồi.

Nick: Tom Hanks? Ông ấy là ai?

Bố: Ông ấy là một trong những diễn viên nổi tiếng và giàu nhất ở Hollywood.

Nick: Thật ạ? Ông ấy đã giành được giải thưởng nào chưa?

Bố: Rồi, Ông ấy đã giành giải Oscar cho Nam diễn viên xuất sắc nhất hai lần rồi.

Nick: Hai giải Oscar? Thật đáng kinh ngạc! Ông ta phải rất đẹp trai nhỉ!

Bố: Không, ông ấy không phải là diễn viên hấp dẫn, so với các diễn viên khác ở Hollywood. Tuy nhiên, hầu hết các nhà phê bình nói rằng ông là một trong những diễn viên xuất sắc nhất.

Xem thêm:  Tiếng Anh 7 mới Review 3 Language - Ngôn ngữ

Nick: Ông ấy thường đóng vai trò gì?

Bố: Ông ấy thường đóng vai trò nghiêm trọng như một người lính trong Saving Private Ryan, hoặc một luật sư AIDS ở Philadelphia. Ông cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim giải trí khác như Bachelor Party, The Man With One Red Shoe, v.v.

Nick: Bố có thể giới thiệu cho con một trong những bộ phim hay nhất của ông ấy không?

Bố: Tất nhiên rồi, là phim You’ve Got Mail. Đó là một trong những phim hài lớn tuyệt nhất của thập niên 1990.

1.2. Task 2 Unit 8 lớp 7 Skills 2

Listen again. Answer the questions below.  (Nghe lại. Trả lời các câu hỏi bên dưới)

Click to listen

1. Which Oscar has Tom Hanks won twice?

(Tom Hanks đã hai lần giành được giải Oscar nào?)

2. What do critics say about Tom Hanks? (Các nhà phê bình nói gì về Tom Hanks?)

3. What role does Tom Hanks play in Saving Private Ryan?

(Tom Hanks đóng vai gì trong phim Saving Private Ryan?)

4. Why does Nick’s father recommend You’ve Got Vail to Nick?

(Tại sao ba của Nick khuyên cậu ấy xem phim You’ve Got Vail?)

Guide to answer

1. He has won the Oscar for Best Actor twice.

(Ông ấy đã hai lần giành được Giải thưởng Oscar cho Diễn viên nam xuất sắc nhất)

2. They say he is one of the best actors in Hollywood.

(Họ nói ông ấy là một trong những nam diễn viên xuất sắc nhất Hollywood.)

3. He plays the role of a soldier. (Anh ta đóng vai một người lính.)

4. Because it is one of the best comedies in the 1990s.

(Bởi vì đó là một trong những phim hài hay nhất của những năm 90.)

1.3. Task 3 Unit 8 lớp 7 Skills 2

Make notes about one of your favourite films. (Ghi chú về một trong những phim yêu thích của em.)

Guide to answer

– Name of film, type of film, and actors or director

Forrest Gump, romantic comedy, Tom Hanks.

– The plot: What happens in the film? How is the film? (gripping/ moving/ hilarious) What about the ending?

It’s about the life of a stupid ugly man, Forrest and his love for a neighbor girl, Jenny. The film is moving and hilarious. The ending is happy, because they have good life and a son. 

Xem thêm:  Tiếng Anh 7 mới Unit 2 A Closer Look 2 - Tổng hợp lý thuyết và bài tập 2

– Other aspects of the film, The acting, the music, the special effects, the visuals, etc.

The acting of two characters is very good. The music is interesting and suitable for film content. The visuals are beautiful with scenery of countryside, crowded cities in USA.

– Critics’ reviews, you overall opinion

Critics say that the film is the best film with moving scenes and meaningful messages. 

I think that the film is so wonderful from actor, actress to visual, music. 

Tạm dịch:

– Tên phim, loại phim, và diễn viên hay đạo diễn:

Phim Forrest Gump, hài lãng mạn, diễn viên Tom Hanks.

– Cốt truyện: Chuyện gì xảy ra trong phim? Phim đó như thế nào? (hấp dẫn/ cảm động/ vui nhộn) Kết thúc ra sao?

Nói về cuộc đời của một người đàn ông xấu, ngốc Forrest và tình yêu của anh ấy dành cho cô hàng xóm, Jenny. Phim cảm động và hài hước. Kết thúc vui bởi vì họ có cuộc sống hạnh phúc cùng một đứa con trai.

– Những khía cạnh khác của phim, diễn xuất, âm nhạc, hiệu ứng đặc biệt, hình ảnh…

Diễn xuất của hai nhân vật rất hay. Âm nhạc tuyệt vời và phù hợp với nội dung phim. Hình ảnh rất đẹp với những cảnh về miền quê, những thành phố đông đúc ở Mỹ.

– Đánh giá của nhà phê bình, ý kiến chung của bạn.

Các nhà phê bình nói rằng phim này là phim hay nhất với những cảnh xúc động và thông điệp đầy ý nghĩa.

Tôi nghĩ rằng phim rất tuyệt từ diễn viên nam, nữ cho đến hình ảnh, âm nhạc.

1.4. Task 4 Unit 8 lớp 7 Skills 2

Write a review of your favourite film. Use the information in 2.1, and the film review on Nick’s blog as a model. You may follow the writing plan below. (Viết một đánh giá cho phim yêu thích của em. Sử dụng thông tin trong phần 2.1, và đánh giá phim trên blog của Nick làm mẫu. Em có thể theo dàn ý bài viết bên dưới.) 

Guide to answer

I really like the film Forrest Gump. It is a romantic comedy with the acting of Tom Hanks.

It’s about the life of a stupid ugly man, Forrest and his love for a neighbor girl, Jenny. The film is moving and hilarious. The ending is happy, because they have good life and a son.

The acting of two characters is very good. The music is interesting and suitable for film content. The visuals are beautiful with scenery of countryside, crowded cities in USA.

Xem thêm:  Tiếng Anh 7 mới Unit 1 Looking Back - Củng cố

Critics say that the film is the best film with moving scenes and meaningful messages. I  think that the film is so wonderful from actor, actress to visual, music. And I think you should also see this film.

Tạm dịch:

Tôi thật sự rất thích phim Forrest Gump. Đó là một phim hài lãng mạn với sự diễn xuất của Tom Hanks.

Bộ phim nói về cuộc đời của một người đàn ông xấu, ngốc – Forrest và tình yêu của anh ấy dành cho cô hàng xóm Jenny. Phim cảm động và hài hước. Kết thúc vui bởi vì họ có cuộc sống tốt cùng một đứa con trai.

Diễn xuất của hai nhân vật rất hay. Âm nhạc thật tuyệt vời và phù hợp với nội dung phim. Hình ảnh rất đẹp với những cảnh về miền quê, những thành phố đông đúc ở Mỹ.

Các nhà phê bình nói rằng phim này là phim hay nhất với những cảnh xúc động và thông điệp đầy ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng phim rất tuyệt từ diễn viên nam, nữ cho đến hình ảnh, âm nhạc. Và tôi nghĩ các bạn cũng nên xem phim này.

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 8 Films – Skills 2 chương trình Tiếng Anh lớp 7 mới về chủ đề “Điện ảnh”. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 8 lớp 7 mới Skills 2.

.dsch li{list-style:none;}
.box-title-1 .b-title p,.box-title-1 h3.b-title{font-size:14px!important;}

 • Câu 1:
  Choose the best answer to complete these following sentences.

  _____ she was very tired, she helped her brother with his homework.

  • A.Because
  • B.Whether
  • C.Although
  • D.So
 • Câu 2:

  It’s raining hard, _____ we can’t go to the beach.

  • A.or
  • B.but
  • C.so
  • D.though
 • Câu 3:

  Nam was absent from class yesterday ____ he felt sick.

  • A.so
  • B.because
  • C.although
  • D.but

Lời kết

Kết thúc bài học, các em cần làm bài tập đầy đủ, luyện nghe cuộc hội thoại giữa Nick và bố của anh ấy về ngôi sao Hollywood – Tom Hanks, luyện tập viết về một trong các bộ phim yêu thích của các em và ghi nhớ các từ vựng có trong bài:

 • handsome (adj): đẹp trai
 • famous (adj): nổi tiếng
 • awards (n): giải thưởng
 • serious (adj): nghiêm túc
 • attractive (adj): hấp dẫn
 • plot (n): cốt truyện
 • acting (n): diễn xuất
 • review (n): sự phê bình 
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiếng Anh mới Lớp 7
Call Now Button