Tiếng Anh Trẻ em lớp 1. Phần mở đầu: Xin chào.

Tiếng Anh Trẻ em lớp 1. Phần mở đầu: Xin chào.

***** DESCRIPTION
** English for kids
Familly and Friends. Level 1

** Unit 1, Lesson 1, English Vocabulary for Kids
Topic: Hello

** Learn these words
Tim, Rosy, Billy, Miss Jones.

** Learn how to say:
Hello. What is your name? My name is Billy.

***** MÔ TẢ
Tiếng Anh trẻ em
Giáo trình: Gia đình và bạn bè, đại học Oxford. Lớp 1.

Phần 1, Bài từ vựng tiếng anh trẻ em
Chủ đề: Chào hỏi

***Trong bài này các bé sẽ học các từ sau
Tim, Billy, Rosy, Miss Jones.

Xem thêm:  Thanh nấm - Dạy bé học tiếng anh qua các con vật / Nhận biết tên các con vật /Tên con vật quen thuộc

***Trong bài này các bé sẽ học các câu sau
Xin chào, Tên bạn là gì? Tên tớ là Billy.

*** Học kiểu mỹ: http://hockieumy.com
*** Học Tiếng Anh Kiểu Mỹ: http://tienganh.hockieumy.com
*** Báo cáo thông minh: http://baocao.hockieumy.com
*** https://vansango.co/2016/07/huong-dan-cach-chon-va-mua-san-go-tu-nhien/

*** HỌC KIỂU MỸ: HỌC MIỄN PHÍ. BÁO CÁO THÔNG MINH.
*** HOC KIEU MY: Free Learn. Smart Report.
“https://vansango.co/bang-gia-san-go-cam-xe-lao-moi-nhat/
https://vansango.co/bang-gia-san-go-teak-lao-moi-nhat/
https://vansango.co/bang-gia-san-go-soi-moi-nhat/
https://vansango.co/bang-gia-san-go-do-nam-phi/
https://vansango.co/bang-gia-san-go-go-do-lao-moi-nhat/
https://vansango.co/bang-gia-san-go-teak-ngoai-troi/
https://vansango.co/bang-gia-san-go-giang-huong-lao-moi-nhat/
https://vansango.co/bang-gia-san-go-cho-chi-ngoai-troi/
https://vansango.co/bang-gia-san-go-cho-chi-moi-nhat/
https://vansango.co/bang-gia-san-go-oc-cho-moi-nhat/
https://vansango.co/bang-gia-san-go-chieu-lieu-moi-nhat/
https://vansango.co/bang-gia-san-go-lat-hoa-moi-nhat/
https://vansango.co/bang-gia-san-go-tram-moi-nhat/
https://vansango.co/bang-gia-san-go-ky-thuat-engineer-moi-nhat/
https://vansango.co/bang-gia-san-go-tu-nhien-ngoai-troi/
https://vansango.co/bang-gia-san-go-thong-lao/
https://vansango.co/bang-gia-san-go-lim-moi-nhat/
https://vansango.co/bang-gia-san-go-doi-moi-nhat/
https://vansango.co/bang-gia-san-go-cao-su-moi-nhat/
https://vansango.co/bang-gia-san-go-bang-lang-moi-nhat/
https://vansango.co/bang-gia-go-thong-pallet-moi-nhat/
https://vansango.co/bang-gia-san-go-oc-cho-moi-nhat/”


Hình ảnh về Tiếng Anh Trẻ em lớp 1. Phần mở đầu: Xin chào.


Tag liên quan đến Tiếng Anh Trẻ em lớp 1. Phần mở đầu: Xin chào.

học tiếng anh,iMovie,Tim,Billy,Rosy,Miss Jones.,Xin chào,Tên bạn là gì?,Chào hỏi trong tiếng anh,Học Kiểu Mỹ,Học Tiếng Anh Kiểu Mỹ,Tieng anh tre em,Tiếng Anh lớp 1,Familly and Friends,Học Miễn Phí,Báo cáo học tập,Tiến bộ,thụt lùi,Tiếng anh cho bé,English for kids,Hello,What is your name,My name is,How to say hello,Free Learn,Smart Report

Xem thêm các video khác tại giasubachkhoa.net

Similar Posts