Toán 12 Bài 3: Phép chia số phức | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Toán 12 Bài 3: Phép chia số phức | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Toán 12 Bài 3: Phép chia số phức | Tài liệu học tập và bài giảng online

Contents

Xem thêm:  Toán 12 Bài 4: Hàm số mũ Hàm số lôgarit | Tài liệu học tập và bài giảng online

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Phép chia hai số phức

Cho hai số phức ({z_1} = a + bi,,,{z_2} = c + di,(a,b,c,d in mathbb{R}),) ta có:

(frac{{c + di}}{{a + bi}} = frac{{left( {c + di} right)(a – bi)}}{{{a^2} + {b^2}}} = frac{{ac + bd}}{{{a^2} + {b^2}}} + frac{{ad – bc}}{{{a^2} + {b^2}}}i)

(Nhân cả tử và mẫu với (a – bi)(số phức liên hợp của mẫu)).

2.2. Chú ý

Với số phức (zne0) ta có:

 • Số phức nghịch đảo của (z): ({z^{ – 1}} = frac{1}{{{{left| z right|}^2}}}overline z .)
 • Thương của (z’) chia cho (z): (frac{{z’}}{z} = z’.{z^{ – 1}} = frac{{z’.overline z }}{{{{left| z right|}^2}}} = frac{{z’.overline z }}{{z.overline z }}.)

Bài tập minh họa

 

[wpcc-script type=”text/javascript”]
[wpcc-script type=”text/javascript” src=”https://ss.yomedia.vn/js/yomedia-sdk.js?v=3″ id=”s-8701f44d62d54250b122748815c71b40″]

 

[wpcc-script type=”text/javascript”]
[wpcc-script type=”text/javascript” src=”https://ss.yomedia.vn/js/yomedia-sdk.js?v=3″ id=”s-15c47dbd541741bd976281bcda70b78c”]

Ví dụ 1:

Tìm số phức liên hợp của số phức: (z = (1 + i)(3 – 2i) + frac{1}{{3 + i}}).

Xem thêm:  Toán 12 Bài 1: Lũy thừa | Tài liệu học tập và bài giảng online

Lời giải:

Ta có: (z = 5 + i + frac{{3 – i}}{{(3 + i)(3 – i)}} = 5 + i + frac{{3 – i}}{{10}}=frac{53}{10}+frac{9}{10}i)

Suy ra số phức liên hợp của số phức z là: (overline z = frac{{53}}{{10}} – frac{9}{{10}}i).

Ví dụ 2:

Tìm môđun của số phức (z = frac{{(1 + i)(2 – i)}}{{1 + 2i}}).

Lời giải:

Ta có:(z = frac{{(1 + i)(2 – i)}}{{1 + 2i}} = frac{{3 + i}}{{1 + 2i}} = frac{{left( {3 + i} right)left( {1 – 2i} right)}}{{left( {1 + 2i} right)left( {1 – 2i} right)}} = frac{{5 + i}}{5} = 1 + frac{1}{5}i.)

Vậy môđun của số phức z là: (left| z right| = sqrt {1 + {{left( {frac{1}{5}} right)}^2}} = frac{{sqrt {26} }}{5}).

Ví dụ 3: 

Tìm phần thực, phần ảo và tính môđun của số phức z thỏa: ({left( {1 + i} right)^2}left( {2 – i} right)z = 8 + i + left( {1 + 2i} right)z.)

Xem thêm:  Toán 12 Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit | Tài liệu học tập và bài giảng online

Lời giải:

({left( {1 + i} right)^2}left( {2 – i} right)z = 8 + i + left( {1 + 2i} right)z)

(Leftrightarrow z = frac{{8 + i}}{{1 + 2i}} = frac{{left( {8 + i} right)left( {1 – 2i} right)}}{{left( {1 + 2i} right)left( {1 – 2i} right)}} = frac{{10 – 15i}}{5} = 2 – 3i.)

Vậy z có phần thực bằng 2, phần ảo bằng -3, môđun (left| z right| = sqrt {{2^2} + {{left( { – 3} right)}^2}} = sqrt {13} .)

Ví dụ 4:

Tìm số phức z thỏa: (frac{{(overline z – 1).(2 – i)}}{{overline z + 2i}} = frac{{3 + i}}{2})

Lời giải:

Điều kiện: (overline z ne -2i) hay (zne 2i)

Khi đó:  (frac{{(overline z – 1).(2 – i)}}{{overline z + 2i}} = frac{{3 + i}}{2})(Leftrightarrow 2(overline z – 1)(2 – i) = (3 + i)(overline z + 2i))

(Leftrightarrow (overline z – 1)(4 – 2i) = 3overline z + 6i + iz + 2{i^2})

Xem thêm:  Toán 12 Bài 2: Cực trị của hàm số | Tài liệu học tập và bài giảng online

(Leftrightarrow (1 – 3i)overline z = 2i + 4)

(Leftrightarrow overline z = frac{{2i + 4}}{{1 – 3i}} = frac{{(2i + 4)(1 + 3i)}}{{10}} = frac{{ – 1}}{5} + frac{7}{5}i)

(Rightarrow z = frac{{ – 1}}{5} – frac{7}{5}i).

Ví dụ 5:

Tính số phức sau: (z={left( {frac{{1 + i}}{{1 – i}}} right)^{16}} + {left( {frac{{1 – i}}{{1 + i}}} right)^8}.)

Lời giải:

Ta có:  (frac{{1 + i}}{{1 – i}} = frac{{(1 + i)(1 + i)}}{2} = frac{{2i}}{2} = i)(Rightarrow frac{{1 – i}}{{1 + i}} = frac{1}{i} = – i.)

Vậy: ({left( {frac{{1 + i}}{{1 – i}}} right)^{16}} + {left( {frac{{1 – i}}{{1 + i}}} right)^8} = {i^{16}} + {( – i)^8} = {({i^2})^8} + {left( {{{left( { – i} right)}^2}} right)^4} = 1 + 1 = 2.)

 

Nội dung bài học tiếp tục giới thiệu đến các em một phép toán tiếp theo trên tập số phức đó là phép chia hai số phức. Cách làm cụ thể và những ví dụ minh họa sẽ được giới thiệu thông qua bài học này.

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 12 Bài 3 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

.dsch li{list-style:none;}
.box-title-1 .b-title p,.box-title-1 h3.b-title{font-size:14px!important;}

 • Câu 1:

  Cho số phức (z= frac{{1 – i}}{{1 + i}}). Tính giá trị của ({z^{2016}}).

  • A.i
  • B.-i
  • C.1
  • D.-1
 • Câu 2:

  Viết số phức (frac{1}{{{z^3}}})  ở dạng (a + bi) với (a,binmathbb{R}) biết (z=1+i).

  • A.(frac{1}{{{z^3}}} = frac{1}{2}i)
  • B. (frac{1}{{{z^3}}} = – frac{1}{4} – frac{1}{4}i)
  • C. (frac{1}{{{z^3}}} = – frac{1}{2}i)
  • D.(frac{1}{{{z^3}}} = i)
 • Câu 3:

  Cho số phức z thỏa (frac{{5(overline z + i)}}{{z + i}} = 2 – i). Tìm số phức (omega = 1 + z + {z^2}.)

  • A. (omega = – 2 – 3i)
  • B. (omega = 2 + 3i)
  • C. (omega = 2 – 3i) 
  • D.(omega = – 2 + 3i)
 • Câu 4:

  Cho số phức (z=x+yi). Tìm phần ảo của số phức (frac{{bar z + i}}{{iz – 1}}).

  • A. (frac{{ – 2xy}}{{{x^2} + {{left( {y + 1} right)}^2}}}) 
  • B. (frac{{{y^2} – {x^2} – 1}}{{{x^2} + {{left( {y + 1} right)}^2}}}) 
  • C. (frac{{{y^2} + {x^2} – 1}}{{{x^2} + {{left( {y + 1} right)}^2}}})
  • D. (frac{{{y^2} + {x^2} + 1}}{{{x^2} + {{left( {y + 1} right)}^2}}})
 • Câu 5:

  Cho số phức (z = – 3 – 4i.) Tìm mô đun của số phức (w = iz + frac{{25}}{z}.)

  • A. (left| {rm{w}} right| = sqrt 2)
  • B. (left| {rm{w}} right| = 2)
  • C. (left| {rm{w}} right| =5)
  • D. (left| {rm{w}} right| = sqrt 5)

Câu 2- Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 12 Bài 3 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Giải tích 12 Cơ bản và Nâng cao.

Bài tập 1 trang 138 SGK Giải tích 12

Bài tập 2 trang 138 SGK Giải tích 12

Bài tập 3 trang 138 SGK Giải tích 12

Bài tập 4 trang 138 SGK Giải tích 12

Bài tập 4.19 trang 204 SBT Toán 12

Xem thêm:  Hình học 12 Ôn tập chương 2 Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài tập 4.20 trang 204 SBT Toán 12

Bài tập 4.21 trang 204 SBT Toán 12

Bài tập 4.22 trang 204 SBT Toán 12

Bài tập 4.23 trang 204 SBT Toán 12

Bài tập 4.24 trang 204 SBT Toán 12

Bài tập 4.25 trang 204 SBT Toán 12

Bài tập 4.26 trang 204 SBT Toán 12

5. Hỏi đáp về Bài 3 Chương 4 Toán 12

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

Xem thêm:  Hình học 12 Ôn tập chương 1 Khối đa diện | Tài liệu học tập và bài giảng online
Call Now Button