Toán 12 Ôn tập cuối năm phần Hình học | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Toán 12 Ôn tập cuối năm phần Hình học | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Toán 12 Ôn tập cuối năm phần Hình học | Tài liệu học tập và bài giảng online

1. Khối đa diện

a) Các khái niệm

 • Khái niệm khối đa diện.
 • Khối lăng trụ và khối chóp.
 • Phân chia và lắp ghép khối đa diện.
 • Khối đa diện đều.
Xem thêm:  Hình học 12 Ôn tập chương 1 Khối đa diện | Tài liệu học tập và bài giảng online

b) Công thức tính thể tích

 • Khái niệm thể tích khối đa diện.
 • Thể tích khối hộp chữ nhật.
 • Công thức tính thể tích khối lăng trụ và khối chóp.

2. Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

 • Khái niệm về mặt tròn xoay.
 • Mặt nón, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích khối nón.
 • Mặt trụ, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích khối trụ.
 • Mặt cầu, diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu.

3. Phương pháp tọa độ trong không gian

a) Hệ tọa độ trong không gian

 • Tọa độ của một vectơ.
 • Biểu thức tọa độ của phép toán vectơ.
 • Tọa độ của điểm.
 • Khoảng cách giữa hai điểm.
 • Phương trình mặt cầu.
 • Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng.
 • Tích có hướng của hai vectơ và ứng dụng.
Xem thêm:  Toán 12 Bài 1: Số phức | Tài liệu học tập và bài giảng online

b) Phương trình mặt phẳng

 • Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng.
 • Phương trình tổng quát của mặt phẳng.
 • Điều kiện để hai mặt phẳng song song hoặc vuông góc.
 • Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.

c) Phương trình đường thẳng

 • Phương trình tham số của đường thẳng.
 • Điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau, song song hoặc vuông góc nhau.

Lời kết

Call Now Button