Toán 6 Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Bài học sẽ giúp các em tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Tìm một số biết giá trị một phân số của nó, các dạng toán liên quan và các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải sẽ giúp các em dễ dàng nắm được nội dung bài học.

1.1. Quy tắc

Muốn tìm một số biết (frac{m}{n}) của nó bằng a, ta tính (a,,:,,frac{m}{n},,(m,n, in {mathbb{N}^*}))

Ví dụ 1: Ta xét bài toán: (frac{3}{5}) số học sinh của lớp 6A là 27 bạn. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh?

Giải

Nếu gọi số học sinh lớp 6A là x thì theo đề bài, ta phải tìm x sao cho (frac{3}{5}) của x bằng 27.

Ta có: (x.frac{3}{5} = 27)

Suy ra (x = 27:frac{3}{5} = 27.frac{5}{3} = 45)

Như vậy, để tìm một số biết (frac{3}{5}) của nó bằng 27, ta đã lấy 27 chia cho (frac{3}{5}).


Ví dụ 2: Số sách ở ngăn A bằng (frac{3}{5}) số sách ở ngăn B. Nếu chuyển 14 quyển từ ngăn B sang A thì số sách ở ngăn A bằng (frac{{25}}{{23}}) số sách ở ngăn B. Tính số sách lúc đầu ở mỗi ngăn.

Giải

Lúc đầu số sách ngăn A bằng (frac{3}{{3 + 5}} = frac{3}{8}) tổng số sách; lúc sau bằng (frac{{25}}{{25 + 23}} = frac{{25}}{{48}}) tổng số sách

14 quyển chính là: (frac{{25}}{{48}} – frac{3}{8} = frac{7}{{48}}) tổng số sách

Vậy tổng số sách ở hai ngăn là: (14:frac{7}{{48}} = 96) (quyển)

Lúc đầu ngăn A có: (96.frac{3}{8} = 36) (quyển)

ngăn B có: 96 – 36 = 60 (quyển)

Bài tập minh họa

 

[wpcc-script type=”text/javascript”]
[wpcc-script type=”text/javascript” src=”https://ss.yomedia.vn/js/yomedia-sdk.js?v=3″ id=”s-8701f44d62d54250b122748815c71b40″]

 

[wpcc-script type=”text/javascript”]
[wpcc-script type=”text/javascript” src=”https://ss.yomedia.vn/js/yomedia-sdk.js?v=3″ id=”s-15c47dbd541741bd976281bcda70b78c”]

Xem thêm:  Toán 6 Bài 2: Tập hợp các số nguyên

Bài 1: Khối 6 của trường có 4 lớp. Số học sinh lớp 6A bằng (frac{9}{{25}}) tổng số học sinh ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6B bằng (frac{{21}}{{64}}) tổng số học sinh ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6C bằng (frac{4}{{13}}) tổng số học sinh ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6D là 43 bạn. Hỏi tổng số học sinh khối 6 của trường đó và số học sinh của mỗi lớp?

Giải

Số học sinh lớp 6A, 6B, 6C theo thứ tự bằng (frac{9}{{9 + 25}} = frac{9}{{34}},,,frac{{21}}{{21 + 64}} = frac{{21}}{{85}},,frac{4}{{4 + 13}} = frac{4}{{17}}) số học sinh cả khối 6.

Tổng số học sinh của ba lớp 6A, 6B, 6C chiếm (frac{9}{{34}} + frac{{21}}{{85}} + frac{4}{{17}} = frac{{127}}{{170}}) tổng số học sinh khối 6.

Số học sinh lớp 6D chiếm: (1 – frac{{127}}{{170}} = frac{{43}}{{170}}) tổng số học sinh khối 6.

Vậy số học sinh khối 6 là: (43:frac{{43}}{{170}} = 170) (học sinh)

Lớp 6A có: (170.frac{9}{{34}} = 45) (học sinh)

Lớp 6B có: (170.frac{{21}}{{85}} = 42) (học sinh)

Lớp 6C có: (170.frac{4}{{17}} = 40) (học sinh)


Bài 2: Một người mang một sọt cam đi bán. Sau khi bán (frac{4}{7}) số cam và 2 quả thì số cam còn lại là 46 quả. Tính số cam người ấy mang đi bán.

Giải

(frac{4}{7}) số cam người ấy mang đi là 46 + 2 = 48 (quả)

Vậy số cam mang đi bán là: (48:frac{4}{7} = 84) (quả)


Bài 3: Hai đội công nhân sửa hai đoạn đường có chiều dài tổng cộng là 200m. Biết rằng (frac{1}{6}) đoạn đường đội thứ nhất sửa bằng (frac{1}{4}) đoạn đường đội thứ hai sửa. Tính chiều dài đoạn đường mỗi đội đã sửa.

Xem thêm:  Toán 6 Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

Giải

(frac{1}{4}) đoạn đường đội thứ hai sửa bằng (frac{1}{6}) đoạn đường đội thứ nhất sửa, nên đoạn đường đội thứ hai sửa bằng (frac{1}{6}.4 = frac{4}{6} = frac{2}{3}) (đoạn đường) đội thứ nhất sửa.

Chiều dài đoạn đường cả hai đội sửa bằng:

(1 + frac{2}{3} = frac{5}{3}) (đoạn đường của đội thứ nhất)

Vậy đoạn đường đội thứ nhất sửa là:

(200,,:,,frac{5}{3},, = ,120)(m)

Đoạn đường đội thứ hai sửa là:

200 – 120 = 80 (m)

Qua bài giảng Tìm một số biết giá trị một phân số của nó này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

 • Nắm vững quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của nó

3.1 Trắc nghiệm về Tìm một số biết giá trị một phân số của nó – Số học 6

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 6 Bài 15 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

.dsch li{list-style:none;}
.box-title-1 .b-title p,.box-title-1 h3.b-title{font-size:14px!important;}

 • Câu 1:

  Tìm chiều dài của một đoạn đường, biết (frac{4}{7}) đoạn đường đó dài 40km

  • A.75km
  • B.48km
  • C.70km
  • D.80km
 • Câu 2:

  Tìm một số biết (frac{3}{5}% ) của nó bằng 0,3

  • A.100
  • B.60
  • C.40
  • D.50
 • Câu 3:

  Có tất cả 840 kg gạp gồm ba loại (frac{1}{6}) số đó là gạo tám thơm, (frac{3}{8}) số đó là gạo nếp, còn lại là gạo tẻ. Tính số gạo tẻ

  • A.390 kg
  • B.120 kg
  • C.270 kg
  • D.385 kg
 • Câu 4:

  Trên bản đồ vẽ một hình chữ nhật có chiều dài 5cm và chiều rộng 3cm. Tính chu vi thật của hình chữ nhật đó theo đơn vị mét. Biết rằng bản đồ được vẽ với tỉ lệ 1:1000

  • A.150 m
  • B.140 m 
  • C.150m
  • D.160 m
 • Câu 5:

  Một hình chữ nhật có chiều dài là 20cm, chiều rộng bằng (frac{2}{5}) chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

  • A.80 cm2
  • B.45 cm2
  • C.160 cm2
  • D.60 cm2

Câu 2- Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 Bài 15 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 6 tập 2

Bài tập 15.4 trang 37 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 126 trang 54 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 127 trang 54 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 128 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 129 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 130 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 131 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 132 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 133 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 134 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 135 trang 56 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 136 trang 56 SGK Toán 6 Tập 2

4. Hỏi đáp về Tìm một số biết giá trị một phân số của nó – Số học 6

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Toán Lớp 6
Call Now Button