Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo) – Ngữ văn 11 | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo) – Ngữ văn 11 | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo) – Ngữ văn 11 | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài giảng Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo) sẽ giúp các em vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài tập có liên quan đến hệ thống kiến thức mà các em đã học ở tiết trước. Đồng thời bài giảng cũng sẽ giúp các em có thêm kiển thức về mối quan hệ giữa ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân. Mong rằng bài giảng sẽ giúp các em có thêm kĩ năng và kiến thức bổ ích!

Xem thêm:  Ôn tập phần văn học (Kì 2) - Ngữ văn 11 | Tài liệu học tập và bài giảng online

1.1. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân

  • Giữa ngôn ngữ chung của cộng đồng và lời nói của cá nhân có mối quan hệ hai chiều:
    • Ngôn ngữ chung của xã hội là cơ sở để mỗi cá nhân sản sinh ra những lời nói cụ thể của mình, đồng thời lĩnh hội được lời nói của cá nhân khác
    • Lời nói cá nhân vừa có biểu hiện của ngôn ngữ chung, vừa có những nét riêng. Hơn nữa cá nhân có thể sáng tạo, góp phần làm biến đổi và phát triển ngôn ngữ chung
  • Chính sự biến đổi và chuyển hóa diễn ra trong lời nói cá nhân dần dần góp phần hình thành và xác lập những cái mới trong ngôn ngữ, nghĩa là làm cho ngôn ngữ chung phát triển.
Xem thêm:  Tràng Giang - Huy Cận - Ngữ văn 11 | Tài liệu học tập và bài giảng online
Call Now Button