Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 6 : 500 Từ Vựng Tiếng Pháp Siêu Tốc | Golearn

Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 6 : 500 Từ Vựng Tiếng Pháp Siêu Tốc | Golearn

Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 6 : 500 Từ Vựng Tiếng Pháp Siêu Tốc | Golearn

Nội dung và cách học:

Chuỗi video học từ vựng tiếng Pháp theo hệ thống, chủ đề. Nội dung trọng tâm của các phần học là giúp bạn luyện tập và ghi nhớ nhiều lần về từ vựng đó. Mỗi nội dung bao gồm 3 phần học:

Word Study: Học từ vựng qua hình ảnh và luyện nghe
Word Quiz: Bài kiểm tra chọn đáp án đúng cho từ vựng đã Học
Word Collection: Tổng hợp lại các từ vựng đã học, quan sát hình ảnh và ghi nhớ một lần nữa

– Các bạn có thể học mỗi lúc 100 từ vựng để ghi nhớ tốt hơn nhé:
+ Phần 1 : 00:05
+ Phần 2 : 42:03
+ Phần 3 : 1:25:24
+ Phần 4 : 2:08:26
+ Phần 5 : 2:50:29

Xem thêm:  ASMR Phát âm tên thương hiệu tiếng Pháp | Pronounce cosmetic brand names in French

✪ Nội dung có thể bạn quan tâm:
Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 1: 1890 Từ Vựng Tiếng Pháp Đơn Giản Về Tự Nhiên | Golearn
►https://youtu.be/bcdrFkBAG64
Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 2 : 1470 Từ Vựng Tiếng Pháp Về Con Người | Golearn
►https://youtu.be/lsjh_aX3Z7A
Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 3 : 690 Từ Vựng Tiếng Pháp Đơn Giản Cho Trẻ | Golearn
►https://youtu.be/oPxOHznByJQ
Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 4 : 1180 Từ Vựng Tiếng Pháp Cho Học Sinh Tiểu Học | Golearn
►https://youtu.be/cSnZmMMS5mE
Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 5 : 360 Từ Vựng Tiếng Pháp Về Động Vật | Golearn
►https://youtu.be/u4J2Yg0hC3o
Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 6 : 500 Từ Vựng Tiếng Pháp Siêu Tốc | Golearn
►https://youtu.be/CM2wCjuMqGg
Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 7 : 450 Từ Vựng Tiếng Pháp Dễ Ghi Nhớ | Golearn
►https://youtu.be/eUyldyUzSpE
Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 8 : 790 Từ Vựng Tiếng Pháp Cho Học Sinh Trung Học | Golearn
►https://youtu.be/CmaeXBgio44
Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 9 : 400 Từ Vựng Tiếng Pháp Dễ Thuộc Nhất| Golearn
►https://youtu.be/EEWAtUrTnG8
Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 10 : 400 Từ Vựng Tiếng Pháp Cho Người Đi Làm | Golearn
►https://youtu.be/wmPyt486pvU
Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 11 : 410 Từ Vựng Tiếng Pháp Cho Người Lười | Golearn
►https://youtu.be/5kANg5IFdHI
Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 12 : 1530 Từ Vựng Tiếng Pháp Hay Mỗi Ngày | Golearn
►https://youtu.be/UZrOM7dQGDQ
Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 13 : 480 Từ Vựng Tiếp Pháp Cho Sinh Viên | Golearn
►https://youtu.be/-qLJFq31wIo

Xem thêm:  HỌC TIẾNG PHÁP QUA PHIM EXTRA EP 02 | SAM FAIT DU SHOPPING | SAM ĐI MUA SẮM

Đừng quên bấm SUBCRIBE để có thể xem thêm nhiều video hấp dẫn nữa nhé!
► https://www.youtube.com/channel/UCWZVd1bmppDiHb2hix31Cgw?view_as=subscriber

#tuvungtiengphap
#tuvungtiengphapgiaotiep
#tuvungtiengphapcoban
#tuvungtiengphapchotre
#tuvungtiengphapdenho
#tuvngtiengphapdenhat
#tuvungtiengphapchobe
#tuvungtiengphaplop1
#tuvungtiengphapchonguoidilam
#tuvungtiengphapcanthiet
#cachhoctiengphap
#huongdanhoctiengphap
#hoctiengphaptainha
#tuhoctiengphap


Hình ảnh về Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 6 : 500 Từ Vựng Tiếng Pháp Siêu Tốc | Golearn


Tag liên quan đến Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 6 : 500 Từ Vựng Tiếng Pháp Siêu Tốc | Golearn

học tiếng pháp,#tuvungtiengphap,#tuvungtiengphapgiaotiep,#tuvungtiengphapcoban,#tuvungtiengphapchotre,#tuvungtiengphapdenho,#tuvngtiengphapdenhat,#tuvungtiengphapchobe,#tuvungtiengphaplop1,#tuvungtiengphapchonguoidilam,#tuvungtiengphapcanthiet,#cachhoctiengphap,#huongdanhoctiengphap,#hoctiengphaptainha,#tuhoctiengphap,#tiengphapcoban,#hoctiengphaponline,#tiengphapthongdung,#tiengphapchonguoidilam,#tiengphap,#tiengphapcanghinho

Xem thêm các video khác tại giasubachkhoa.net

Similar Posts