#Uni7​​​: HỌC TIẾNG ANH LỚP 3 – Unit 7: That's my school – by Ms.Dung!

#Uni7​​​: HỌC TIẾNG ANH LỚP 3 – Unit 7: That's my school – by Ms.Dung!

Chuỗi những bài giảng trong chương trình tiếng Anh Sách Giáo Khoa của bộ!
Cô Dung sẽ cố gắng xây dựng hệ thống bài giảng thật sắc nét, và dễ hiểu cho các con cùng ôn và học ở nhà nhé!
Link tham khảo:
Unit 1: https://www.youtube.com/watch?v=KSxEi…
Unit 2: https://www.youtube.com/watch?v=Dcu2o…
Unit 3: https://www.youtube.com/watch?v=BFzNl…
Unit 4: https://www.youtube.com/watch?v=O1gMe…
Unit 5: https://www.youtube.com/watch?v=RTA06…
Unit 6: https://www.youtube.com/watch?v=yfcPP…
Unit 7: https://www.youtube.com/watch?v=jOYZo…
Unit 8: https://www.youtube.com/watch?v=Qfb2d…
Unit 9: https://www.youtube.com/watch?v=stEJF…
Unit 10: https://www.youtube.com/watch?v=IEc_jjEEYoc


Hình ảnh về #Uni7​​​: HỌC TIẾNG ANH LỚP 3 – Unit 7: That's my school – by Ms.Dung!


Tag liên quan đến #Uni7​​​: HỌC TIẾNG ANH LỚP 3 – Unit 7: That's my school – by Ms.Dung!

học tiếng anh,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại giasubachkhoa.net

Similar Posts