Unit 1 lớp 11 Listening – Bài nghe Friendship | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Unit 1 lớp 11 Listening – Bài nghe Friendship | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Unit 1 lớp 11 Listening – Bài nghe Friendship | Tài liệu học tập và bài giảng online

Học247 giới thiệu đến các em bài học tiếng Anh Listening Unit 1 lớp 11. Bài học giúp các em rèn luyện kỹ năng nghe và lựa chọn đáp án đúng hay sai, ngoài ra sau khi nghe các em còn có thể ghi chú và tường thuật lại một số nội dung quan trọng của bài với chủ đề xoay quanh tình bạn.

1. Before You Listen Unit 1 Lớp 11

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. Who is your best friend? (Người bạn thân nhất của bạn là ai?)

2. How did you happen to meet him or her? (Làm thế nào bạn gặp bạn ấy?)

3. How long have you known each other? (Các hạn biết nhau được bao lâu rồi?)

4. What qualities do you admire in your best friend? (Bạn cảm phục phẩm chất gì ở người bạn của mình? )

Guide to answer

1. My best friend is … .

2. I met him/her on the first day we went to school. (Tôi đã gặp bạn ấy vào ngày đầu tiên chúng tôi đến trường.)

3. We have known each other for 5 years /since 2015. (Chúng tôi đã biết nhau được 5 năm rồi/ từ năm 2015.)

Xem thêm:  Unit 7 lớp 11 Language Focus - Ngữ pháp World population | Tài liệu học tập và bài giảng online

4. I admire him/ her because he/ she is helpful, unselfish, truthful, reliable, … (Tôi rất ngưỡng mộ bạn ấy bởi về bạn ấy rất thích giúp đỡ người khác, không ích kỉ, đáng tin, chân thành…)

2. While You Listen Unit 1 Lớp 11

You will hear Lan and Long talk about their best friends. Listen to their talks and then do the tasks that follow. (Bạn sẽ nghe Lan và Long nói về những người bạn tốt nhất của họ. Hãy nghe cuộc nói chuyện của họ và sau đó làm các bài tập theo sau.)

a. Unit 1 Lớp 11 Listening Task 1

Listen and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Hãy nghe và xác định xem các câu sau là đúng (T) hay sai (F).)

Lan’s Talk

1. Ha and Lan shared an apartment in Nguyen Cong Tru Residential Area in Hanoi. (Hà và Lan sống trong cùng căn hộ ở Chung cư Nguyễn Công Trứ Hà Nội.)

2. Lan thinks that Haiphong people are unfriendly. (Lan nghĩ rằng người dân Hải Phòng không thân thiện.)

3. Lan spent two days in Do Son. (Lan dành 2 ngày ở Đồ Sơn.)

4. Ha took Lan to Do Son on her motorbike. (Hà đưa Lan đến Đồ Sơn bằng xe máy.)

5. Ha introduced Lan to a number of her friends there. (Hà giới thiệu cho Lan một số người bạn của cô ấy ở đây.)

6. Ha and Lan have become friends since Lan’s trip to Do Son. (Hà và Lan trở thành bạn bè từ chuyến du lịch của Lan đến Đồ Sơn.)

Long’s Talk

1. Minh and Long have been friends since school. (Minh và Long trở thành bạn bè từ khi đi học.)

Xem thêm:  Unit 12 lớp 11 Reading - Bài dịch The Asian Games | Tài liệu học tập và bài giảng online

2. Long was a guitarist. (Long là 1 tay chơi ghita.)

3. Long loves Minh’s sense of humour. (Long thích tính hài hước của Minh.)

4. They have a lot of things in common. (Họ có rất nhiều điểm chung.)

5. Minh always helped Long out of difficulties. (Minh luôn giúp đỡ Long thoát khỏi những lúc khó khăn.)

Guide to answer

 • Lan’s Talk
1 2 3 4 5 6
F F T F T F

 

 • Long’s Talk
1 2 3 4 5
F F T T T


b. Unit 1 Lớp 11 Listening Task 2

Listen again and note down the ideas in the table below. (Hãy nghe lại và ghi lại các ý tưởng trong bảng dưới đây.)

Guide to answer

  How and where they met What they like about their friends
Lan
 • They used to live in the same residential area in Hanoi.
 • Lan went on a holiday to Do Son and Ha went there to visit her.
 • Ha’s very friendly and helpful.
 • Ha’s sociable. She’s got many friends in Do Son and she introduced Lan around.
Long
 • They met in college.
 • Minh played the guitar. Long was a singer.
 • They worked together.
 • Minh has a sense of humour.
 • Minh likes to go to plays and movies.
 • Mirth is a good listener.
 • Minh is friendly and helpful.

 

3. After You Listen Unit 1 Lớp 11

Work in pairs. Take turns to talk about how Ha has been Lan’s best friend and how Minh has been Long’s best friend. (Làm việc theo cặp. Hãy thay phiên nhau nói làm sao Hà trở thành người bạn tốt nhất của Lan, và Minh trở thành người bạn thân nhất của Long.)

4. Tapescript Listening Unit 1 Lớp 11

Lan’s talk

Xem thêm:  Unit 13 lớp 11 Speaking - Hội thoại Hobbies | Tài liệu học tập và bài giảng online

My best friend is Ha. We’ve been friends for a long time. We used to live in Nguyen Cong Tru Residential in Hanoi. Her family moved to Hai Phong in 1985. It is said that Hai Phong people are cold, but Ha is really, really friendly. I started to set to know her when I was going on a two-day trip to Doson last year and I didn’t know anybody there. I gave Ha a ring and she was so friendly, she said, “Oh, I’ll come to visit you.” So she rode on her motorbike to Doson and twenty minutes later she was there. She stayed with me for two days. She happened to know a lot of people there, so she introduced me around, and we’ve been best friends ever since.

Long’s talk

My best friend is Minh. We met in college. I was there singing and Minh was a guitarist. So we worked together a lot. Minh has a great sense of humour, he’s very very funny, and that’s one of my favourite things about him. And over the years. we have been through good times and bad times with each other, and that’s one of the things I like best about him. And we have a lot of the same interests. We like to go to plays and movies together. But when we’re going through a rough time, he’s really a good friend, and he’s a very good listener, and he always helped me through.

Trên đây là nội dung bài học Listening Unit 1 Tiếng Anh Lớp 11, trong quá trình học bài nếu có vấn đề gì thắc mắc, mời các em đặt câu hỏi tại mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng Học247. Chúc các em học tốt!

Call Now Button