Unit 14 lớp 10 Speaking – Hội thoại The World Cup

Bài học Speaking Unit 14 Tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn các em thực hành hội thoại hỏi và trả lời về chủ đề cúp bóng đá thế giới.
 

1. Unit 14 Speaking Task 1

Look at the pictures. What do you know about these football teams? (Hãy nhìn vào các bức tranh. Bạn có biết về các đội tuyển bóng đá này không?)

Guide to answer

1. The English Football Team

2. The French Football Team

3. The Italian Football Team

4. The German Football Team

2. Unit 14 Speaking Task 2

Work in pairs. Look at the table below. Ask and answer questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào bảng dưới đây. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

Xem thêm:  Unit 4 lớp 10 Language Focus - Ngữ pháp Special Education

Guide to answer

A: Where was the first World Cup held? (World Cup đầu tiên được tổ chức ở đâu?)

B: It was held in Uruguay.

A: Which teams played in the final match? (Các đội tuyển nào đã đá trận chung kết?)

B: Uruguay and Argentina.

A: Which team became the champion? (Đội tuyển nào đã trở thành nhà vô địch?)

B: Uruguay.

A: What was the score of the match? (Tỉ số của trận đấu là bao nhiêu?)

B: 4-2.

  • Tương tự, chúng ta sẽ có đoạn hội thoại như sau

A: Where was the second World Cup held?

B: It was held in Italy.

Xem thêm:  Unit 13 lớp 10 Vocabulary - Từ vựng Films and Cinema

A: Which teams played in the final match?

B: Italy and Czechoslovakia.

A: Which team became the champion?

B: Italy.

A: What was the score of the match?

B: 2-1.

Làm tương tự với các phần còn lại, các em thay second bằng third, fourth, fifth, …

3. Unit 14 Speaking Task 3

Work in groups. Take turns to talk about the World Cup winners, using the information in the table in Task 2. (Làm việc nhóm. Hãy lần lượt nói về các nhà vô địch, sử dụng thông tin trong bảng ở Bài tập 2.)

Guide to answer

The first World Cup was held in Uruguay in 1930. The final match was between Uruguay and Argentina. Uruguay defeated Argentina by 4 to 2.

Xem thêm:  Unit 6 lớp 10 Listening - Bài nghe An excursion

Các em làm tương tự với các phần còn lại, ví dụ:

The second World Cup was held in Italy in 1934. The final match was between Italy and Czechoslovakia. Italy defeated Czechoslovakia by 2 to 1.

Như vậy các em vừa được xem qua nội dung bài học Speaking Unit 14 tiếng Anh lớp 10, trong quá trình học bài và thực hành hội thoại có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 10
Call Now Button