Unit 15 lớp 10 Listening – Bài nghe Cities

Bài học Unit 15 Cities phần Listening hướng dẫn các em nghe hiểu để hoàn thành thông tin với nội dung xoay quanh chủ đề về tượng Nữ thần Tự do ở New York.

1. Before You Listen Unit 15 Lớp 10

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào tranh và trả lời các câu hỏi.)

Unit 15 Listening tiếng Anh 10

 1. What is it? (Nó là gì?)
 2. What does it look like? (Nó trông thế nào?)
 3. What has it got on its head? (Có gì ở phía trên đầu?)
 4. What has it got in its left hand? (Có gì ở tay bên trái?)
 5. What is it holding in its right hand? (Có gì đang giữ ở bên tay phải?)
 6. What is it wearing? (Nó mặc gì?)

Guide to answer

 1. It’s the Statue of Liberty.
 2. It’s the Statue of a woman. It’s tall/big/ beautiful.
 3. It’s got a crown on its head.
 4. It’s got a tablet on its left hand.
 5. It’s holding a torch in its right hand.
 6. It’s wearing a robe.

2. While You Listen Unit 15 Lớp 10

2.1. Unit 15 Listening Task 1

Listen to the passage and choose the correct answers. (Lắng nghe đoạn văn và chọn các câu trả lời đúng.)

1. The Statue of Liberty is in __________.

A. the center of New York City

B. New York Harbour

C. the suburbs of New York City

2. The State was made by _______.

A. the French

B. Americans

C. the British

3. The Statue was completed in ______.

Xem thêm:  Test Yourself F Unit 15 - 16 lớp 10

A. 1886

B. 1884

C. 1866

4. The Statue was made because _________.

A. French people wanted to show their friendship with American people

B. American people wanted to show their friendship with French people

C. French people wanted to show their friendship with British people

5. Tourists can visit the Statue _____.

A. everyday, including Christmas Day

B. everyday, except Sunday

C. everyday, but not on Christmas Day

Guide to answer

1 2 3 4 5
B A A A C

 

2.2. Unit 15 Listening Task 2

Listen again, and fill in the missing information in the table below. (Nghe lại, và điền thông tin còn thiếu vào bảng dưới.)

Formal name (Tên gọi chính thức)  Liberty Enlightening the World
Height (Chiều cao)  
Weight (Khối lượng)  
Material (Chất liệu)  
The base (Nền móng)  
Opening time (Thời gian mở cửa)  

 

Guide to answer

Formal name (Tên gọi chính thức)  Liberty Enlightening the World
Height (Chiều cao)  46m
Weight (Khối lượng)  205 tons
Material (Chất liệu)  cooper and icon frame
The base (Nền móng)  concrete
Opening time (Thời gian mở cửa)  9:30 am to 5 pm daily except Christmas Day

 

3. After You Listen Unit 15 Lớp 10

Works in groups. Tell each other what you have learned about the Statue of Liberty, using the information in the table. (Làm việc nhóm. Nói cho nhau những gì bạn đã được biết về Tượng Nữ Thần Tự Do, sử dụng thông tin trong bảng.)

Guide to answer

The Statue of Liberty is a symbol of freedom in the world. Its formal name is Liberty Enlightening the World. It weighs 205 tons and is 46 metre high. Its outside is made of cooper and its inside has an iron frame. You can visit the statue from 9:30 a.m to 5 p.m daily except Christmas Day.

Xem thêm:  Unit 14 lớp 10 Writing - Bài viết The World Cup

Dialogue

A: The Statue of Liberty is a familiar image of America and a symbol of freedom. It is in New York Harbour.

B: And it was a gift of the French people to Americans to show the friendship between the two nations.            

C: The statue is 46 metres high, and weighs 205 tons.

A: And its outside made of copper with a frame of iron inside.

B: Its base is made of stone and concrete.

C: And people can,visit the statue from 9:30 am to 5pm daily except Christmas Day.

4. Tapescript Listening Unit 15 Lớp 10

The Statue of Liberty, one of America’s most familiar image, is on an island in New York Harbour. It is a symbol of freedom. Its formal name is Liberty Enlightening the World. It was a gift to American people from the French to show the friendship between the two nations. This is the statue of a woman who is wearing a loose robe and a crown on her head. Her right hand holds a burning torch, and her left hand holds a tablet with the date July 4, 1776 on it. The Statue weighs 205 tons and is 46 metre high. It stands on a stone and concrete base. The base and pedestal increase the height of the monument to 93 metre. The outside is made of cooper. Inside, it has an iron frame. The statue was completed in 1884 in France, and then transported to America in 1886. Tourists can visit the statue from 9:30 a.m to 5 p.m daily except Christmas Day.

Xem thêm:  Unit 10 lớp 10 Vocabulary - Từ vựng Conservation

Bài dịch

Tượng Nữ thần Tự do, một trong những hình ảnh quen thuộc của nước Mỹ, nằm trên một hòn đảo ở Cảng New York. Nó là biểu tượng của sự tự do. Tên gọi chính thức là Nữ thần khai sáng thế giới. Đây là món quà gửi đến người dân Hoa Kỳ từ những người Pháp để thể hiện tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Đây là bức tượng của người phụ nữ mặc một bộ áo choàng rộng và đội vương miện trên đầu. Tay phải của tượng cầm một ngọn đuốc, và tay trái cầm bảng khắc ngày 4 tháng 7 năm 1776. Tượng nặng 205 tấn và cao 46 mét. Nó đứng trên nền móng làm bằng đá và bê tông. Nền móng và bệ đỡ nâng chiều cao của tượng lên 93 mét. Bên ngoài tượng được làm bằng đồng. Bên trong là khung sắt. Bức tượng được hoàn thành năm 1884 ở Pháp, và sau đó được vận chuyện đến Mỹ năm 1886. Du khách có thể thăm quan tượng từ 9h30 sáng đến 5h chiều hàng ngày trừ lễ Giáng sinh.

Trên đây là nội dung bài học Listening Unit 15 Lớp 10, trong quá trình học bài và thực hành nghe có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 10
Call Now Button