Unit 15 lớp 11 Reading – Bài dịch Space conquest | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Unit 15 lớp 11 Reading – Bài dịch Space conquest | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Unit 15 lớp 11 Reading – Bài dịch Space conquest | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài học Unit 15 Space Conquest phần Reading hướng dẫn các em kỹ năng đọc hiểu, đoán nghĩa từ và tóm tắt lại nội dung bài. Với chủ đề về không gian vũ trụ, bài học cung cấp cho các em những hiểu biết thú vị về không gian huyền bí bên ngoài trái đất. 

Contents

Xem thêm:  Unit 1 lớp 11 Vocabulary - Từ vựng Friendship | Tài liệu học tập và bài giảng online

Tóm tắt bài

1. Before You Read Unit 15 Lớp 11

Work in partner. Ask and answer the following questions. (Làm việc với bạn học. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

 1. Who is the first human to fly into space? (Ai là người đầu tiên bay vào vũ trụ?)
 2. Can vou name the first humans to set foot on the moon? (Em có thể gọi tên những người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng không?)
 3. Who is the first Vietnamese to fly into space? (Ai là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ?)
Xem thêm:  Unit 16 lớp 11 Language Focus - Ngữ pháp The wonders of the world | Tài liệu học tập và bài giảng online

Guide to answer

 1. The first human to fly into space is Yuri Alekseyevich Gagarin.
 2. The first humans to set foot on the moon are Neil Armstrong and Buzz Aldrin.
 3. The first Vietnamese to fly into space is Pham Tuan.

2. While You Read Unit 15 Lớp 11

Read the text about Yuri Alekseyevich Gagarin, the first human to fly into space and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn về Yuri Alekseyevich Gagarin, người đầu tiên bay vào không gian và sau đó làm các bài tập bên dưới.)

2.1. Unit 15 Reading Task 1

Match the headings to the paragraphs. (Nối các tiêu đề vào đoạn văn.)

Paragraph 1                   A. The tragic accident

Paragraph 2                   B. The lift-off

Paragraph 3                   C. Congratulations

Paragraph 4                   D. A view on Earth

Paragraph 5                   E. Uncertainties

Guide to answer

 • Paragraph 1 — B. The lift-off
 • Paragraph 2 — D. A view on Earth
 • Paragraph 3 — E. Uncertainties
 • Paragraph 4 — C. Congratulations
 • Paragraph 5 — A. The tragic accident

Read the passage again and answer the questions. (Đọc kĩ đoạn văn một lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

 1. How old was Gagarin when he became the first human being in space? (Gagarin bay vào vũ trụ lần đầu tiên năm ông bao nhiêu tuổi?)
 2. How long was he in space? (Ông ấy đã bay vào vũ trụ trong bao lâu?)
 3. What questions were raised before Gasarin’s space flight? (Những câu hỏi nào đã nảy sinh trước chuyến bay vào vũ trụ của Gagarin?)
 4. What was the speed of his spacecraft in orbit around the Earth? (Tốc độ tàu vũ trụ của ông là bao nhiêu khi ông đang trong quỹ đạo quanh trái đất?)
 5. Why couldn’t Gagarin make a new space flight? (Tại sao Gagarin không thể thực hiện một chuyến bay mới vào không gian?)
 6. What was done after Gagarin’s death to honour this national hero? (Điều gì đã được thực hiện sau sự hi sinh của Gagarin để tưởng nhớ vị anh hùng quốc gia này?)

Guide to answer

 1. He was 27 years old.
 2. He was in space for 108 minutes.
 3. They were what would happen to a human being in space or how the body would react to the extreme changes in temperature or how the mind would deal with the psycholigical tension.
 4. It was more than 17.000 miles per hour.
 5. Because he died in a plane crash on a routine training flight in March 1968.
 6. After his death, his hometown of Gzhatsk was renamed Gagarin, and the Cosmonaut Training Center at Star City, Russia, was given the name of this national hero.

Complete the summary of the reading passage by putting the words/phrases in the box into the blanks. (Hoàn thành bài tóm tắt đoạn văn bằng cách thêm từ hoặc cụm từ trong khung vào chỗ trống)

 impossible    named after    lasted    gravity  

 success     view     in space  cosmonaut

 

On 12th April, 1961, Yuri Gagarin, a Russian (1) _________ became the first human being (2) _______. Although his flight (3) _______ only 108 minutes, its (4) ________ made him become a national hero. He also became the first person to eat and drink in zero (5) _____, and he was able to (6) ________ the Earth in a way that no one had done before. Unfortunately, plane crash in March 1968 made Gagarin’s desire of revisiting space (7) _________. After his death, his hometown and the Cosmonaut Training: Centre at Star City, Russia were (8) _________ him.

Guide to answer

1 2 3 4 5 6 7 8
 cosmonaut  in space  lasted  success  gravity  view  impossible  named after

 

4. Phần dịch Reading Unit 15 Lớp 11

1. Vào lúc 9:07 giờ Moscow, ngày 12 tháng 4 năm 1961. Yuri Gagarin trên tàu Vostok 1 đã bay vào không gian. Khoảng 12 phút sau đó, con người đầu tiên bay quanh quỹ đạo Trái đất với tốc độ hơn 17000 dặm một giờ. Chuyến bay của ông đã kéo dài 108 phút.

Xem thêm:  Unit 11 lớp 11 Speaking - Hội thoại Sources of energy | Tài liệu học tập và bài giảng online

2. Phi hành gia 27 tuổi người Liên Xô đã trở thành người đầu tiên ăn và uống trong tình trạng không trọng lượng. Từ cửa sổ của mình trong không gian, Gagarin đã có thể ngắm Trái đất theo cách mà chưa một người nào đã làm trước đó. Những từ ngữ đầu tiên được phát ra trong vũ trụ là: “Tôi đã nhìn thấy Trái đất. Nó đẹp quá!”

3. Trước chuyến bay lịch sử của Gagarin, vẫn còn tồn tại sự hoài nghi rất lớn. Không ai biết chính xác những gì sẽ xảy ra với một con người trong không gian. Làm thế nào khi cơ thể phản ứng với những thay đổi khắc nghiệt của nhiệt độ? Đầu óc con người sẽ đối mặt với sự căng thẳng tâm lý như thế nào? Nếu có một lỗi kĩ thuật, Gagarin không bao giờ có thể trở lại Trái đất nữa.

4. Chuyến bay thành công của Gagarin đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới và khiến cho ông trở thành một anh hùng. Trong một bức điện tín gửi tới Matx-cơ-va, Tổng thống Mĩ John F. Kennedy đã viết: “Nhân dân Hoa Kỳ xin được chia sẻ niềm hạnh phúc với nhân dân Liên Xô vì chuyến bay an toàn đánh dấu bước du ngoạn đầu tiên của con nguời trong vũ trụ. Chúng tôi xin chúc mừng các bạn và các nhà khoa học, các kĩ sư Liên Xô – những người làm nên thành công này…”

Xem thêm:  Unit 1 lớp 11 Writing - Bài viết Friendship | Tài liệu học tập và bài giảng online

5. Gagarin có thể đã thực hiện một chuyến bay mới vào không gian khác nếu không có một tai nạn thảm khốc xảy ra. Ông đã hi sinh trong một vụ tai nạn máy bay trên một chuyến bay huấn luyện định kì vào tháng 3 năm 1968. Sau khi ông qua đời, quê hương của ông, Gzhatsk được đổi tên thành Gagarin và Trung tâm Đào tạo phi hành gia tại thành phố Star của Nga, được mang tên người anh hùng dân tộc này.

Bài tập minh họa

 

[wpcc-script type=”text/javascript”]
[wpcc-script type=”text/javascript” src=”https://ss.yomedia.vn/js/yomedia-sdk.js?v=3″ id=”s-8701f44d62d54250b122748815c71b40″]

 

[wpcc-script type=”text/javascript”]
[wpcc-script type=”text/javascript” src=”https://ss.yomedia.vn/js/yomedia-sdk.js?v=3″ id=”s-15c47dbd541741bd976281bcda70b78c”]

Read the passage carefully, then decide whether the following statements are true (T) or false (F).

Throughout history there have been many great explorers. Have you, for example, heard of Marco Polo, the famous Italian traveler? He was the first European to travel to China. He arrived in China in the late 13th century. About 200 years later, Christopher Columbus sailed from Spain by ship. He was looking for a new way to reach India. However, as you probably know, he didn’t reach India. He landed in America. Five hundred years after Columbus in the’ 1930s a famous explorer named Richard Byrd was one of the first persons to fly over both the North and the South Poles. Today we continue to explore this world and are studying to explore other worlds, too. In the 1930s Russian and American scientists sent many unmanned spacecraft to the moon. These spacecraft sent back very valuable information about the moon. Then on July 16th 1969 the first manned spaceship to the moon left earth. On that day Apollo 11 blasted off with three American astronauts on board. Four days after blast-off, two of these astronauts landed on the moon. They later explored the surface of the moon. About two days after landing on the moon, they started back to the earth. They arrived safely back on earth a few days later. Today we are sending unmanned spacecraft to other planets. In the future, we might walk on Mars or Venus the way we did on the moon. We might even travel to other galaxies. Who knows? One thing we know for sure is that we will continue to explore this world and other worlds, too.

 1. Marco Polo traveled from England to China in the late 13th century.
 2. While he was looking for India, Christopher Columbus reached America.
 3. In the 19th century Richard Byrd flew over both the North and the South Poles. 
 4. Unmanned spacecraft went to the ,moon before manned spacecraft did.
 5. Apollo 11 was the first manned spaceship to go to the moon.
 6. Apollo 11 was damaged in the blast.
 7. All of the American astronauts on the spaceship landed on and explored the surface of the moon.
 8. Today we are sending spacecraft with astronauts on board to other planets.
Xem thêm:  Unit 6 lớp 11 Reading - Bài dịch Competitions | Tài liệu học tập và bài giảng online

Key

1 2 3 4 5 6 7 8
 F  T  F  T  T  F  F  F

 Correct false setences

1. Marco Polo traveled from Italia to China in the late 13th century.

3. In the 20th century Richard Byrd flew over both the North and the South Poles.

6. Apollo 11 blasted off with three American astronauts on board.

7. Two of three American astronauts on the spaceship landed on and explored the surface of the moon.

8. Today we are sending unmanned spacecraft to other planets.

Trên đây là nội dung bài học Reading Unit 15 Lớp 11, để nâng cao kỹ năng đọc hiểu mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 15 lớp 11 Reading

Xem thêm:  Unit 5 lớp 11 Writing - Bài viết Illiteracy | Tài liệu học tập và bài giảng online

.dsch li{list-style:none;}
.box-title-1 .b-title p,.box-title-1 h3.b-title{font-size:14px!important;}

 • Câu 1:
  Exercise 1: Choose the word – a, b, c or d – that best fits the blank space in the following passage.

  Is there life on Mars? Many people have (1) _____ about this question. Some writers of science-fiction think of people from Mars (2) _____ little green creatures. Others imagine ‘Martians’ as monsters with many eyes.

  In studying this planet, astronomers have found that life may be possible on Mars. The first (3) _____ of this is that Mars has seasons, just like Earth. In other words, Earth’s seasons, such as spring or summer, occur on Mars too. Because these seasons exist, it may be possible for (4) _____ and other higher (5) _____ forms to be found on Mars.

  Astronomers also think that perhaps a small (6) _____ of water vapor could be found on Mars. In 1887, an Italian astronomer, Giovanni Schiaparelli, discovered markings on Mars’ surface. These markings looked like canals. This finding (7) _____ astronomers to believe that since water exists on Mars, life forms could exist as well.

  However, there are (8) _____ who feel that life on mars is not possible. This is because there is little or no (9) _____ of oxygen on the planet. In 1965, the Mariner IV capsule managed to take photographs of the planet. It discovered that the only forms of life found are vegetation like fungi and mosses. (10) _____, people remain fascinated by the idea that there could one day be life on Mars. 

  • A.puzzled
  • B.asked
  • C.wondered
  • D.confused
 • Câu 2:

  • A.like
  • B.to be
  • C.as being
  • D.as
 • Câu 3:

  • A.indication
  • B.print
  • C.mark
  • D.trace
 • Câu 4:

  • A.vegetables
  • B.vegetation
  • C.vegetarian
  • D.veterinary
 • Câu 5:

  • A.lively
  • B.living
  • C.live
  • D.life

Câu 6 – Câu 15: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học và thực hành bài tập có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

Call Now Button