#Unit9​​​: HỌC TIẾNG ANH LỚP 3 – Unit 9: What color is it? – by Ms.Dung!

#Unit9​​​: HỌC TIẾNG ANH LỚP 3 – Unit 9: What color is it? – by Ms.Dung!

Chuỗi những bài giảng trong chương trình tiếng Anh Sách Giáo Khoa của bộ!
Cô Dung sẽ cố gắng xây dựng hệ thống bài giảng thật sắc nét, và dễ hiểu cho các con cùng ôn và học ở nhà nhé!
Link tham khảo:
Unit 1: https://www.youtube.com/watch?v=KSxEi…


Hình ảnh về #Unit9​​​: HỌC TIẾNG ANH LỚP 3 – Unit 9: What color is it? – by Ms.Dung!


Tag liên quan đến #Unit9​​​: HỌC TIẾNG ANH LỚP 3 – Unit 9: What color is it? – by Ms.Dung!

học tiếng anh,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại giasubachkhoa.net

Similar Posts